מקררים לסופרמקט

אפשרויות סינון מוצרים:
יח' קירור חיצוניתמנוע יחידת הקירור הינו מחוץ ליחידה
יח' קירור פנימיתמנוע יחידת הקירור חלק בלתי נפרד מיחידת הקירור
MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 PICKLES PS/OS M/A – NEW

מקררים לסופרמקט MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 PICKLES PS/OS M/A – NEW

דלפק מיוחד למכירת חמוצים.מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת, הרמת גז או דחיפת הפאנל הקדמי עם זכוכית, אזור עבודה מנירוסטה, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
INDIANA ECO MEDIUM ASV 070 MT D M/A

מקררים לסופרמקט INDIANA ECO MEDIUM ASV 070 MT D M/A

ארון חצי אנכי עם דלתות חסכוניות באנרגיה, מיועד לחנויות בכל פורמט.מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או פנימית, קירור דינמי, תאורת לד פנימית, דלתות הזזה או דלתות צירים.

לדף המוצר
INDIANA ECO MSV 070 MT D M/A

מקררים לסופרמקט INDIANA ECO MSV 070 MT D M/A

דלפקים אנכיים למחצה עם דלתות חסכוניות באנרגיה המיועדים לחנויות בכל פורמט. ליצירת אזורים מסוג אי. קיימים סוגים עם פנים קצה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור דינמי, מערכת מדף עומק שונים.

לדף המוצר
INDIANA ECO MSV 070 MT O M/A

מקררים לסופרמקט INDIANA ECO MSV 070 MT O M/A

דלפקים אנכיים למחצה המיועדים לחנויות בכל פורמט. ליצירת אזורים מסוג אי. קיימים סוגים עם פנים קצה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור דינמי, מערכת מדף עומק שונים.

לדף המוצר
LOUISIANA ECO F ASV 110 VF O A

מקררים לסופרמקט LOUISIANA ECO F ASV 110 VF O A

דלפקים חצי אנכיים למכירת פרחים. מתאים עם תוסף, קירור דינמי, פריסה מוטה.

לדף המוצר
LOUISIANA ECO ASV 105 VF O A

מקררים לסופרמקט LOUISIANA ECO ASV 105 VF O A

דלפקים חצי אנכיים למכירת ירקות ופירות.מתאים עם תוסף, קירור דינמי, פריסה מוטה.

לדף המוצר
LOUISIANA ECO ASV 105 MT D A

מקררים לסופרמקט LOUISIANA ECO ASV 105 MT D A

דלפקים אנכיים למחצה עם דלתות חסכוניות באנרגיה המיועדים לחנויות בכל פורמט. מתאים עם תוסף, קירור דינמי, מאווררים חסכוניים באנרגיה, דלתות שקופיות רדיאליות, מערכת מדפים בעומק שונה.

לדף המוצר
LOUISIANA ECO ASV 105 MT O A

מקררים לסופרמקט LOUISIANA ECO ASV 105 MT O A

דלפקים אנכיים למחצה מיועדים לחנויות בכל פורמט. מתאים עם תוסף, קירור דינמי, מאווררים חסכוניים באנרגיה, מערכת מדפים בעומק שונה.

לדף המוצר
LOUISIANA ECO MSV 105 VF O M

מקררים לסופרמקט LOUISIANA ECO MSV 105 VF O M

דלפק חצי אנכי למכירת ירקות ופירות. ליצירת אזורים מסוג אי. קיימים סוגים עם פנים קצה.מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, פריסה מוטה.

לדף המוצר
LOUISIANA ECO MSV 095/105/115 MT D M

מקררים לסופרמקט LOUISIANA ECO MSV 095/105/115 MT D M

דלפקים אנכיים למחצה עם דלתות חסכוניות באנרגיה המיועדים לחנויות בכל פורמט. ליצירת אזורים מסוג אי. קיימים סוגים עם פנים קצה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, דלתות הזזה, מערכת מדפים בעומק שונה.

לדף המוצר
LOUISIANA ECO MSV 095/105/115 MT O M

מקררים לסופרמקט LOUISIANA ECO MSV 095/105/115 MT O M

דלפקים אנכיים למחצה מיועדים לחנויות בכל פורמט. ליצירת אזורים מסוג אי. קיימים סוגים עם פנים קצה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, מערכת מדפים בעומק שונה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND ISLAND MO 095/130 DELI M/A

מקררים לסופרמקט MISSOURI COLD DIAMOND ISLAND MO 095/130 DELI M/A

הדלפק מאפשר ליצור אזור בשירות עצמי מסוג אי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור דינמי, שלוש רמות של פריסת סחורות עם עומק שונה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND ISLAND LF MO 087/150 M

מקררים לסופרמקט MISSOURI COLD DIAMOND ISLAND LF MO 087/150 M

הדלפק מאפשר ליצור אזור בשירות עצמי מסוג אי.מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, ארבע רמות של פריסת סחורות עם עומק שונה.

לדף המוצר
INDIANA CUBE V AV 070 MT D A

מקררים לסופרמקט INDIANA CUBE V AV 070 MT D A

ארון רב-סיפוני עם דלתות חסכוניות באנרגיה מיועד לחנויות בפורמט גדול. מתאים עם תוסף, קירור דינמי, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
INDIANA CUBE AV 070/080/090 MT D A

מקררים לסופרמקט INDIANA CUBE AV 070/080/090 MT D A

ארון רב-סיפוני עם דלתות חסכוניות באנרגיה מיועד לחנויות בפורמט גדול. מתאים עם תוסף, קירור דינמי, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
INDIANA CUBE AV 070/080/090 MT D A

מקררים לסופרמקט INDIANA CUBE AV 070/080/090 MT D A

ארון רב-סיפוני עם דלתות חסכוניות באנרגיה מיועד לחנויות בפורמט גדול. מתאים עם תוסף, קירור דינמי, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
INDIANA CUBE AV 070/080/090 MT O А

מקררים לסופרמקט INDIANA CUBE AV 070/080/090 MT O А

ארון רב-סיפוני מיועד לחנויות בפורמט גדול. מתאים עם תוסף, קירור דינמי, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
INDIANA TANDEM MD 090 MT D M

מקררים לסופרמקט INDIANA TANDEM MD 090 MT D M

ארון רב-סיפון עם דלתות חסכוניות באינסוף מיועד לחנויות בכל פורמט. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
INDIANA TANDEM MV 090 MT O M

מקררים לסופרמקט INDIANA TANDEM MV 090 MT O M

ארון רב-סיפון מיועד לחנויות בכל פורמט. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד פנימית, וילון אוויר כפול ללא מנועי פיצוץ נוספים.

לדף המוצר
INDIANA MEDIUM AV 066/070/085 MT D M/А

מקררים לסופרמקט INDIANA MEDIUM AV 066/070/085 MT D M/А

ארון רב-סיפוני עם דלתות חסכוניות באנרגיה מיועד לחנויות בכל פורמט.מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור דינמי, תאורת לד פנימית, דלתות הזזה או דלתות צירים.

לדף המוצר
INDIANA MEDIUM AV 070 MT O M/А – ANGULAR ELEMENTS

מקררים לסופרמקט INDIANA MEDIUM AV 070 MT O M/А – ANGULAR ELEMENTS

אלמנטים זוויתיים של טווח מודלים AV M / A בינוני אינדיאנה מאפשרים קווי בנייה בכל מורכבות. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור דינמי, תאורת לד פנימית, וילון אוויר כפול ללא מנועי פיצוץ נוספים.

לדף המוצר
INDIANA MEDIUM AV 066/070/085 MT O M/А

מקררים לסופרמקט INDIANA MEDIUM AV 066/070/085 MT O M/А

ארון רב-סיפון מיועד לחנויות בכל פורמט. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור דינמי, תאורת לד פנימית, וילון אוויר כפול ללא מנועי פיצוץ נוספים לסוג 085/210.

לדף המוצר
INDIANA MV 080/090 FV O M

מקררים לסופרמקט INDIANA MV 080/090 FV O M

ארון רב-סיפוני למכירת ירקות ופירות. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד פנימית, מראה מוטה.

לדף המוצר
INDIANA MV 080/090 MT D M – ANGULAR ELEMENTS

מקררים לסופרמקט INDIANA MV 080/090 MT D M – ANGULAR ELEMENTS

אלמנטים זוויתיים עם דלתות חסכוניות באנרגיה ממגוון הדגמים של אינדיאנה MV M המאפשרים קווי בנייה בכל מורכבות. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
INDIANA MV 070/080/090 MT D M

מקררים לסופרמקט INDIANA MV 070/080/090 MT D M

ארון רב-סיפוני עם דלתות חסכוניות באנרגיה מיועד לחנויות בכל פורמט. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
INDIANA MV 080/090 MT O M – ANGULAR ELEMENTS

מקררים לסופרמקט INDIANA MV 080/090 MT O M – ANGULAR ELEMENTS

אלמנטים זוויתיים בטווח הדגמים של אינדיאנה MV M המאפשרים קווי בנייה בכל מורכבות. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
INDIANA MV 070/080/090/100 MT O M

מקררים לסופרמקט INDIANA MV 070/080/090/100 MT O M

ארון רב-סיפון מיועד לחנויות בכל פורמט. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
LOUISIANA ROLL-IN VF MV 115 MT O M

מקררים לסופרמקט LOUISIANA ROLL-IN VF MV 115 MT O M

ארון רב-סיפוני למכירת ירקות ופירות. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד פנימית, משטח קופסאות גלילים.

לדף המוצר
LOUISIANA ROLL-IN MV 115 MT O M

מקררים לסופרמקט LOUISIANA ROLL-IN MV 115 MT O M

ארון רב-סיפוני עם לוח הרמה למילוי פשוט יותר של פריסת הסחורה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
LOUISIANA ULF AV 095 MT D A – NEW

מקררים לסופרמקט LOUISIANA ULF AV 095 MT D A – NEW

ארון רב-סיפון עם פודיום נמוך במיוחד מיועד לחנויות בכל פורמט. מתאים עם תוסף, קירור דינמי, מגשים נשלפים, מערכת מדפים מפוצלים, דלתות להמרה.

לדף המוצר
LOUISIANA ULF AV 095 MT O A – NEW

מקררים לסופרמקט LOUISIANA ULF AV 095 MT O A – NEW

ארון רב-סיפון עם פודיום נמוך במיוחד מיועד לחנויות בכל פורמט.מתאים עם תוסף, קירור דינמי, מגשים נשלפים, מערכת מדפים מפוצלים.

לדף המוצר
LOUISIANA ULF MV 095 MT O M

מקררים לסופרמקט LOUISIANA ULF MV 095 MT O M

ארון רב-סיפון עם פודיום נמוך במיוחד מיועד לחנויות בכל פורמט. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד תאנית פנימית, מגשים נשלפים, מערכת מדפים מפוצלים.

לדף המוצר
LOUISIANA LF MV 095 MT O M

מקררים לסופרמקט LOUISIANA LF MV 095 MT O M

ארון רב-סיפוני עם פודיום נמוך מיועד לחנויות בכל פורמט. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד תאנית פנימית.

לדף המוצר
LOUISIANA MV 095/105/115 MT D A

מקררים לסופרמקט LOUISIANA MV 095/105/115 MT D A

ארון רב-סיפוני עם דלתות חסכוניות באינסוף מיועד לחנויות בכל פורמט. מתאים עם תוסף, קירור דינמי, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, דלתות הזזה.

לדף המוצר
LOUISIANA MV 095/105/115 MT О A

מקררים לסופרמקט LOUISIANA MV 095/105/115 MT О A

ארון רב-סיפון מיועד לחנויות בכל פורמט. מתאים עם תוסף, קירור דינמי, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, וילון אוויר כפול ללא מנועי פיצוץ נוספים.

לדף המוצר
LOUISIANA FV MV 095/105/115 MT VF M

מקררים לסופרמקט LOUISIANA FV MV 095/105/115 MT VF M

ארון רב-סיפוני למכירת ירקות ופירות. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד תאנית פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, וילון אוויר כפול ללא מנועי פיצוץ נוספים, מראה מוטה.

לדף המוצר
LOUISIANA MV 095/105/115 MT D M

מקררים לסופרמקט LOUISIANA MV 095/105/115 MT D M

ארון רב-סיפוני עם דלתות חסכוניות המיועד לחנויות בכל פורמט. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד תאנית פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, דלתות הזזה.

לדף המוצר
LOUISIANA MV 095/105/115 MT О M

מקררים לסופרמקט LOUISIANA MV 095/105/115 MT О M

ארון רב-סיפון המיועד לחנויות בכל פורמט. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, וילון אוויר כפול ללא מנועי פיצוץ נוספים.

לדף המוצר
PRIMA AG 090 DELI A

מקררים לסופרמקט PRIMA AG 090 DELI A

הדלפק חנויות בפורמט קטן. מתאים עם תוסף, עומק הוצאות טובין 605 מ"מ, קירור סטטי, דוחף את הפאנל הקדמי עם זכוכית, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
OPERA AG 100 DELI OS A

מקררים לסופרמקט OPERA AG 100 DELI OS A

הדלפק חנויות בפורמט קטן. מתאים עם תוסף, עומק הוצאות טובין 750 מ"מ (קירור דינמי), 695 מ"מ (קירור סטטי), קירור דינמי או סטטי, דוחף את הפאנל הקדמי עם זכוכית, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
CAROLINA AG 110 DELI A

מקררים לסופרמקט CAROLINA AG 110 DELI A

דלפק חנויות בפורמט קטן. מתאים עם תוסף, עומק הוצאות טובין 720 מ"מ, קירור סטטי, דוחף את הפאנל הקדמי עם זכוכית, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MINNESOTA AG 120 DELI OS A

מקררים לסופרמקט MINNESOTA AG 120 DELI OS A

הדלפק חנויות בפורמט קטן. מתאים עם תוסף, עומק הוצאות טובין 905 מ"מ (קירור דינמי), 800 מ"מ (קירור סטטי), קירור דינמי או סטטי, דוחף זכוכית קדמית, קופסת קירור נוספת.

לדף המוצר
SONATA AG 120 LT OS A

מקררים לסופרמקט SONATA AG 120 LT OS A

דלפק טמפרטורה נמוכה למוצרים קפואים. זמין בשינוי זכוכית עצמי. מתאים עם תוסף, עומק הוצאות טובין 770 מ"מ, קירור סטטי, דוחף את הפאנל הקדמי עם זכוכית.

לדף המוצר
SONATA AG 120 PATISSERIE OS A

מקררים לסופרמקט SONATA AG 120 PATISSERIE OS A

דלפק מיוחד למוצרי ממתקים מתאים עם תוסף, עומק הוצאות טובין 880 מ"מ, מגשים נשלפים של חלק התצוגה, קירור דינמי, דוחף את הפאנל הקדמי עם זכוכית.

לדף המוצר
SONATA AG 120 DELI OS A – ANGULAR ELEMENTS

מקררים לסופרמקט SONATA AG 120 DELI OS A – ANGULAR ELEMENTS

אלמנטים זוויתיים של Sonata AG 120 עם טווח מודלים המאפשרים קווי בנייה בכל מורכבות ומבנה. מתאים עם תוסף, עומק הוצאות טובין 905 מ"מ (קירור דינמי), 800 מ"מ (קירור סטטי), קירור דינמי או סטטי, דוחף את הפאנל הקדמי עם זכוכית, תיבת קירור נוספת

לדף המוצר
SONATA AG 120 DELI OS A

מקררים לסופרמקט SONATA AG 120 DELI OS A

הדלפק עם נראות מעולה ועומק מרבי להוצאות סחורות. מתאים עם תוסף, עומק הוצאות טובין 905 מ"מ (קירור דינמי), 800 מ"מ (קירור סטטי), קירור דינמי או סטטי, דוחף את הפאנל הקדמי עם זכוכית, קופסת קירור נוספת.

לדף המוצר
GEORGIA AG 120 PATISSERIE PS A

מקררים לסופרמקט GEORGIA AG 120 PATISSERIE PS A

דלפק מיוחד למוצרי ממתקים. מתאים עם תוסף, עומק הוצאות טובין 860 מ"מ, מגשים נשלפים של חלק התצוגה, קירור דינמי. הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
GEORGIA AG 120 FISH SELF A

מקררים לסופרמקט GEORGIA AG 120 FISH SELF A

דלפק מיוחד למכירות דגים על קרח. זמין בשינוי עצמי לצורך שירות עצמי. מתאים עם תוסף, עומק הוצאות טובין 810 מ"מ, קירור סטטי, מתחם פנימי מנירוסטה, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
GEORGIA AG 120 DELI PS A – ANGULAR ELEMENTS

מקררים לסופרמקט GEORGIA AG 120 DELI PS A – ANGULAR ELEMENTS

עומק מרבי להוצאות סחורות. זמין גם לשירות עצמי.מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי או סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד תאנית פנימית, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
GEORGIA AG 120 DELI PS/SELF A

מקררים לסופרמקט GEORGIA AG 120 DELI PS/SELF A

הדלפק עם נראות מעולה ועומק מרבי להוצאות סחורות. זמין בשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי או סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית ותיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
SPHERE MG 115 FISH PS/SELF M

מקררים לסופרמקט SPHERE MG 115 FISH PS/SELF M

דלפק מיוחד למכירות דגים על קרח. זמין בשינוי עצמי לצורך שירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 760 מ"מ, קירור סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, מתחם פנימי מנירוסטה.

לדף המוצר
SPHERE MG 115 CASCADE M

מקררים לסופרמקט SPHERE MG 115 CASCADE M

דלפק שירות עצמי עם פריסת סחורות מדורגים. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, שתי רמות של פריסת סחורות עם עומק שונה.

לדף המוצר
SPHERE MG 115 DELI PS M – ANGULAR ELEMENTS

מקררים לסופרמקט SPHERE MG 115 DELI PS M – ANGULAR ELEMENTS

אלמנטים זוויתיים של טווח הדגם Sphere MG 115 המאפשרים קווי בנייה בכל מורכבות ומבנה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז.

לדף המוצר
SPHERE MG 115 DELI PS/SELF M

מקררים לסופרמקט SPHERE MG 115 DELI PS/SELF M

הדלפק עם הזיגוג הכדורי מספק נראות מפורטת של הוצאות הסחורות. זמין בשינוי זכוכית עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 905 מ"מ, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז.

לדף המוצר
SYMPHONY DUOS AG 200 DELI SELF M/A

מקררים לסופרמקט SYMPHONY DUOS AG 200 DELI SELF M/A

מונה דו חלקי עם סלילי קצה המאפשר לבנות אזור אי של שירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, עומק הוצאות טובין 850 מ"מ, קירור דינמי, עיוור לילה (אפשרות).

לדף המוצר
SYMPHONY LUXE MG 100 DELI PS/SELF/T/T2 M – ANGULAR ELEMENTS

מקררים לסופרמקט SYMPHONY LUXE MG 100 DELI PS/SELF/T/T2 M – ANGULAR ELEMENTS

אלמנטים זוויתיים של טווח הדגמים MG 100 M המאפשרים קווי בנייה בכל מורכבות ומבנה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז או שכיבה והחזקה של זכוכית קדמית.

לדף המוצר
SYMPHONY LUXE MG 100 DELI T/T2 M

מקררים לסופרמקט SYMPHONY LUXE MG 100 DELI T/T2 M

הדלפק עם זכוכית קדמית מוארת. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 800 מ"מ, קירור דינמי, שכיבה והחזקה של זכוכית קדמית.

לדף המוצר
SYMPHONY LUXE MG 100 DELI PS/SELF M

מקררים לסופרמקט SYMPHONY LUXE MG 100 DELI PS/SELF M

הדלפק עם מבנה רדיאלי פותח על פי תקן אירופי קונבנציונאלי. זמין בשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 800 מ"מ, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז.

לדף המוצר
SYMPHONY LUXE NG 120 HEAT HS L

מקררים לסופרמקט SYMPHONY LUXE NG 120 HEAT HS L

דלפק מיוחד למנות חמות. שמירה על טמפרטורה עם אדים חמים.

לדף המוצר
SYMPHONY LUXE MG 120 SUSHI/PIZZA COMBI L M

מקררים לסופרמקט SYMPHONY LUXE MG 120 SUSHI/PIZZA COMBI L M

דלפק מיוחד לבישול ומכירה של סושי ופיצה עם תוספת תצוגה עצמית. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, קופסת מגירות קירור נוספת.

לדף המוצר
SYMPHONY LUXE MG 120 SUSHI/PIZZA L M

מקררים לסופרמקט SYMPHONY LUXE MG 120 SUSHI/PIZZA L M

דלפק מיוחד לבישול ומכירה של סושי ופיצה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, קופסת מגירות קירור נוספת.

לדף המוצר
SYMPHONY LUXE MG 120 COMBI M

מקררים לסופרמקט SYMPHONY LUXE MG 120 COMBI M

דלפק משולב מאפשר ביצוע מכירות בעזרת עוזר חנות ובשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
SYMPHONY LUXE MG 120 PATISSERIE PS/T/T2 M

מקררים לסופרמקט SYMPHONY LUXE MG 120 PATISSERIE PS/T/T2 M

דלפק מיוחד למוצרי ממתקים. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 985 מ"מ עבור PS, עצמי ו 990 מ"מ עבור T, T2, מגשים נשלפים של חלק התצוגה, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז או שכיבה והחזקה של זכוכית קדמית.

לדף המוצר
SYMPHONY LUXE MG 120 FISH PS/SELF/T/T2 M

מקררים לסופרמקט SYMPHONY LUXE MG 120 FISH PS/SELF/T/T2 M

דלפק מיוחד עבור מכירות דגים על קרח. זמין בשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 850 מ"מ ל- PS, עצמי ו- 840 מ"מ ל- T, T2, קירור סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז או שכיבה והחזקה של זכוכית קדמית, מארז פנימי מנירוסטה.

לדף המוצר
SYMPHONY LUXE MG 120 CASCADE M

מקררים לסופרמקט SYMPHONY LUXE MG 120 CASCADE M

דלפק שירות עצמי עם פריסת סחורות מדורגים. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, שלוש או ארבע רמות של פריסת סחורות עם עומק שונה.

לדף המוצר
SYMPHONY LUXE MG 120 DELI PS/SELF/T/T2 M – ANGULAR ELEMENTS

מקררים לסופרמקט SYMPHONY LUXE MG 120 DELI PS/SELF/T/T2 M – ANGULAR ELEMENTS

אלמנטים זוויתיים של טווח הדגמים MG 120 M המאפשרים קווי בנייה בכל מורכבות ומבנה.מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז או שכיבה והחזקה של זכוכית קדמית.

לדף המוצר
SYMPHONY LUXE MG 120 DELI T/T2 M

מקררים לסופרמקט SYMPHONY LUXE MG 120 DELI T/T2 M

דלפק עם זכוכית קדמית מוארת. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 960 מ"מ, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז.

לדף המוצר
SYMPHONY LUXE MG 120 DELI PS/SELF M

מקררים לסופרמקט SYMPHONY LUXE MG 120 DELI PS/SELF M

הדלפק עם מבנה רדיאלי ועומק מרבי להוצאת סחורות. זמין בשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 960 מ"מ, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
SYMPHONY MG 100 DELI PS/T/T2 M/А – ANGULAR ELEMENTS

מקררים לסופרמקט SYMPHONY MG 100 DELI PS/T/T2 M/А – ANGULAR ELEMENTS

אלמנטים זוויתיים של טווח הדגמים Symphony MG 100 M / A המאפשרים קווי בנייה בכל מורכבות ומבנה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז או שכיבה והחזקה של זכוכית קדמית.

לדף המוצר
SYMPHONY MG 100 DELI T/T2 M/А

מקררים לסופרמקט SYMPHONY MG 100 DELI T/T2 M/А

הדלפק עם זכוכית קדמית מוארת. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, עומק הוצאות טובין 800 מ"מ, קירור דינמי, הרמה והחזקה של הזכוכית הקדמית.

לדף המוצר
SYMPHONY MG 100 DELI OS M/А

מקררים לסופרמקט SYMPHONY MG 100 DELI OS M/А

הדלפק בעל המבנה הרדיאלי פותח על פי תקן אירופי קונבנציונאלי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, עומק הוצאות טובין 800 מ"מ, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת פרופיל אלומיניום, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
SYMPHONY MG 100 DELI PS/SELF M/А

מקררים לסופרמקט SYMPHONY MG 100 DELI PS/SELF M/А

הדלפק בעל המבנה הרדיאלי פותח על פי תקן אירופי קונבנציונאלי. זמין בשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, עומק הוצאות טובין 800 מ"מ, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
SYMPHONY AG 120 FISH SELF A

מקררים לסופרמקט SYMPHONY AG 120 FISH SELF A

דלפק מיוחד עבור מכירות דגים על קרח. זמין בשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי.מצויד בתוסף, עומק הוצאות טובין 850 מ"מ, קירור סטטיסטי, מארז פנימי מנירוסטה.

לדף המוצר
SYMPHONY AG 120 LT PS A

מקררים לסופרמקט SYMPHONY AG 120 LT PS A

דלפק טמפרטורה נמוכה למוצרים קפואים. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 910 מ"מ, קירור דינמי, הרמה והחזקה של הזכוכית הקדמית או שכיבה והחזקה של הזכוכית הקדמית.

לדף המוצר
SYMPHONY NG 120 HEAT BM L/SELF

מקררים לסופרמקט SYMPHONY NG 120 HEAT BM L/SELF

דלפק מיוחד למנות חמות.שמירה על טמפרטורה עם אדים חמים.

לדף המוצר
SYMPHONY MG 120 SUSHI/PIZZA COMBI L M/A

מקררים לסופרמקט SYMPHONY MG 120 SUSHI/PIZZA COMBI L M/A

דלפק מיוחד לבישול ומכירה של סושי ופיצה עם תוספת עצמית לתצוגה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, קופסת מגירות קירור נוספת.

לדף המוצר
SYMPHONY MG 120 SUSHI/PIZZA L M

מקררים לסופרמקט SYMPHONY MG 120 SUSHI/PIZZA L M

דלפק מיוחד לבישול ומכירה של סושי ופיצה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, קופסת מגירות קירור נוספת.

לדף המוצר
SYMPHONY MG 120 COMBI OS M

מקררים לסופרמקט SYMPHONY MG 120 COMBI OS M

דלפק משולב מאפשר ביצוע מכירות בעזרת עוזר חנות ובשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
SYMPHONY MG 120 PATISSERIE PS/T/T2 M

מקררים לסופרמקט SYMPHONY MG 120 PATISSERIE PS/T/T2 M

דלפק מיוחד למוצרי ממתקים. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 925 מ"מ ל- PS, עצמי ו- 990 מ"מ ל- T, T2, מגשים נשלפים של חלק התצוגה, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז.

לדף המוצר
SYMPHONY MG 120 FISH PS/OS/SELF/T/T2 M/A

מקררים לסופרמקט SYMPHONY MG 120 FISH PS/OS/SELF/T/T2 M/A

דלפק מיוחד עבור מכירות דגים על קרח. זמין גם לשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז או אופטיקה ואחיזה של זכוכית קדמית בעזרת פרופילי אלומיניום, עשוי מנירוסטה.

לדף המוצר
SYMPHONY MG 120 CASCADE M

מקררים לסופרמקט SYMPHONY MG 120 CASCADE M

דלפק שירות עצמי עם פריסת סחורות מדורגים.מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תיבת קירור נוספת, שלוש או ארבע רמות של פריסת סחורות עם עומק שונה.

לדף המוצר
SYMPHONY MG 120 DELI PS/OS/SELF/T/T2 M – ANGULAR ELEMENTS

מקררים לסופרמקט SYMPHONY MG 120 DELI PS/OS/SELF/T/T2 M – ANGULAR ELEMENTS

הדלפק מפותח על פי תקן אירופי קונבנציונאלי. זמין בשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת,קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת פרופילי אלומיניום, תאורת לד פנימית, שינויים: עם / בלי תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
SYMPHONY MG 120 DELI CONVERTIBLE M

מקררים לסופרמקט SYMPHONY MG 120 DELI CONVERTIBLE M

הדלפק מפותח על פי תקן אירופי קונבנציונאלי. זמין בשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 960 מ"מ, קירור דינמי, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
SYMPHONY MG 120 DELI T/T2 M

מקררים לסופרמקט SYMPHONY MG 120 DELI T/T2 M

הדלפק מפותח על פי תקן אירופי קונבנציונאלי. זמין בשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 960 מ"מ, קירור דינמי, הרמה והחזקה של הזכוכית הקדמית, תאורת לד פנימית, שינויים: עם / בלי תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
SYMPHONY MG 120 DELI OS M

מקררים לסופרמקט SYMPHONY MG 120 DELI OS M

הדלפק אשר יוצר ע"פ תקן אירופאי. זמין גם לשירות עצמי. קירור דינמי או סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת פרופילי אלומיניום, תאורת לד פנימית, שינויים: עם / בלי תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
SYMPHONY MG 120 DELI PS/SELF M

מקררים לסופרמקט SYMPHONY MG 120 DELI PS/SELF M

הדלפק מפותח על פי תקן אירופי קונבנציונאלי. זמין בשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 960 מ"מ, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, שינויים: עם / בלי תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI SAPPHIRE AK 115 DELI PS/SELF A – ANGULAR ELEMENTS

מקררים לסופרמקט MISSOURI SAPPHIRE AK 115 DELI PS/SELF A – ANGULAR ELEMENTS

אלמנטים זוויתיים של ספיר AK 115 בטווח מודלים המאפשר קווי בנייה בכל מורכבות ומבנה. מתאים עם תוסף, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
MISSOURI SAPPHIRE AK 115 DELI PS/SELF A

מקררים לסופרמקט MISSOURI SAPPHIRE AK 115 DELI PS/SELF A

הדלפק מפותח על פי תקן אירופי קונבנציונאלי. זמין בשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי. מתאים עם תוסף, עומק הוצאות טובין 845 מ"מ, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI SAPPHIRE MK 115 PATISSERIE PS M

מקררים לסופרמקט MISSOURI SAPPHIRE MK 115 PATISSERIE PS M

דלפק מיוחד למוצרי ממתקים.מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 850 מ"מ, מגשים נשלפים של חלק התצוגה, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז.

לדף המוצר
MISSOURI SAPPHIRE MK 115 DELI PS/OS/SELF M – ANGULAR ELEMENTS

מקררים לסופרמקט MISSOURI SAPPHIRE MK 115 DELI PS/OS/SELF M – ANGULAR ELEMENTS

אלמנטים זוויתיים של טווח המודל של ספיר MK 115 M המאפשרים קווי בנייה בכל מורכבות ומבנה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז או דחיפת הפאנל הקדמי עם זכוכית, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
MISSOURI SAPPHIRE MK 115 DELI OS M

מקררים לסופרמקט MISSOURI SAPPHIRE MK 115 DELI OS M

מבנה הדלפק הוא שילוב של צורות ישרות ורדיאליות של זיגוג וגוף. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 845 מ"מ, קירור דינמי, דוחף את הפאנל הקדמי עם זכוכית, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI SAPPHIRE MK 115 DELI PS/SELF M

מקררים לסופרמקט MISSOURI SAPPHIRE MK 115 DELI PS/SELF M

מבנה הדלפק הוא שילוב של צורות ישרות ורדיאליות של זיגוג וגוף. זמין בשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 845 מ"מ, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI NC 100 FS

מקררים לסופרמקט MISSOURI NC 100 FS

דלפק ניטראלי עם אפשרות לשילוב משטח טיגון.

לדף המוצר
MISSOURI NC 100 HEAT BM PS/L

מקררים לסופרמקט MISSOURI NC 100 HEAT BM PS/L

דלפק מיוחד לפלטה חמה.שמירה על טמפרטורה על ידי אדים חמים, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, אזור עבודה מנירוסטה ואמבטיה פנימית.

לדף המוצר
MISSOURI NC 100 HEAT VS PS

מקררים לסופרמקט MISSOURI NC 100 HEAT VS PS

דלפק מיוחד לפלטה חמה.שמירה על טמפרטורה על ידי גוף חימום אינפרא אדום קרמי, עומק הוצאות טובין 700 מ"מ, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, מגשים נשלפים של חלק התצוגה.

לדף המוצר
MISSOURI MC 100 PICKLES SELF M/A

מקררים לסופרמקט MISSOURI MC 100 PICKLES SELF M/A

דלפק מיוחד למכירת חמוצים וסלטים בשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור סטטי.

לדף המוצר
MISSOURI MC 100 SHAWARMA A

מקררים לסופרמקט MISSOURI MC 100 SHAWARMA A

דלפק מיוחד עם אפשרות להתקנת גריל לשווארמה.מתאים עם תוסף, קירור דינמי, קופסת מגירות קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 100 PATISSERIE СН SP A

מקררים לסופרמקט MISSOURI MC 100 PATISSERIE СН SP A

דלפק מיוחד למוצרי ממתקים.מתאים עם תוסף, עומק הוצאות טובין 700 מ"מ, מגש נשלף של חלק התצוגה, קירור דינמי, זכוכית עליונה מחליקה.

לדף המוצר
MISSOURI MC 100 PATISSERIE PS/OS M/A

מקררים לסופרמקט MISSOURI MC 100 PATISSERIE PS/OS M/A

דלפק מיוחד למוצרי ממתקים. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, עומק הוצאות טובין 700 מ"מ, מגשים נשלפים של חלק התצוגה, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז או דחיפת הפאנל הקדמי עם זכוכית, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
MISSOURI MC 100 DELI PP/PS/SELF M/A – ANGULAR ELEMENTS

מקררים לסופרמקט MISSOURI MC 100 DELI PP/PS/SELF M/A – ANGULAR ELEMENTS

אלמנטים זוויתיים של טווח המודל MC 100 M / A מאפשרים קווי בנייה בכל מורכבות ומבנה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, שינויים: עם / בלי תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 100 DELI PS M/A

מקררים לסופרמקט MISSOURI MC 100 DELI PS M/A

הדלפק בעל נראות מעולה ועיצוב מושקע. קירור דינמי או סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 100 DELI PP/SELF M/A

מקררים לסופרמקט MISSOURI MC 100 DELI PP/SELF M/A

הדלפק בעל נראות מעולה ועיצוב מושקע.זמין גם לשירות עצמי, קירור דינמי או סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI AC 120 CRYSTAL A

מקררים לסופרמקט MISSOURI AC 120 CRYSTAL A

דלפק מיוחד לבשר טרי במכירות בשר. מתאים עם תוסף, קירור דינמי, תאורת לד תאנית פנימית.

לדף המוצר
MISSOURI AC 120 ICE SELF A

מקררים לסופרמקט MISSOURI AC 120 ICE SELF A

דלפק מיוחד לדגים טריים או בשר במכירת קרח.מתאים עם תוסף, קירור סטטי, אמבטיה פנימית מנירוסטה.

לדף המוצר
MISSOURI AG 120 FRESH BAR A

מקררים לסופרמקט MISSOURI AG 120 FRESH BAR A

דלפק למכירת משקאות ומיצים טריים.מתאים עם תוסף, קירור דינמי, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI AC 120 COMBI L A

מקררים לסופרמקט MISSOURI AC 120 COMBI L A

דלפק משולב מאפשר ביצוע מכירות בעזרת עוזר חנות או בשירות עצמי.מתאים עם תוסף, קירור דינמי.

לדף המוצר
MISSOURI AC 120 CASCADE A

מקררים לסופרמקט MISSOURI AC 120 CASCADE A

דלפק שירות עצמי עם פריסת סחורות מדורגים.מתאים עם תוסף, קירור דינמי, תאורת לד של מדפי חלקי תצוגה (אפשרות), שלוש או ארבע רמות של פריסת סחורות עם עומק שונה.

לדף המוצר
MISSOURI AC 120 PATISSERIE PS/OS A

מקררים לסופרמקט MISSOURI AC 120 PATISSERIE PS/OS A

דלפק מיוחד למוצרי ממתקים. מתאים עם תוסף, עומק הוצאות טובין 930 מ"מ, מגשים נשלפים של חלק התצוגה, קירור דינמי, הרמה והחזקת זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
MISSOURI AC 120 FISH PP/PS/SELF A

מקררים לסופרמקט MISSOURI AC 120 FISH PP/PS/SELF A

דלפק מיוחד למכירת דגים על קרח. זמין בשינוי עצמי לצורך שירות עצמי. מתאים עם תוסף, עומק הוצאות טובין 880 מ"מ, קירור סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, מארז פנימי מנירוסטה, שינויים: עם / בלי תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI AC 120 MEAT PS A

מקררים לסופרמקט MISSOURI AC 120 MEAT PS A

דלפק מיוחד למכירת בשר טרי. מתאים עם תוסף, עומק הוצאות טובין 930 מ"מ, קירור סטטי, הרמה והחזקת זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, חלק תצוגה מנירוסטה, דלתות הזזה חסכוניות באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI АC 120 DELI PP/PS/SELF A – ANGULAR ELEMENTS

מקררים לסופרמקט MISSOURI АC 120 DELI PP/PS/SELF A – ANGULAR ELEMENTS

אלמנטים זוויתיים בטווח המודל של AC 120 המאפשרים קווי בנייה בכל מורכבות ומבנה.מתאים עם תוסף, קירור דינמי או סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, תיבת קירור נוספת

לדף המוצר
MISSOURI АC 120 DELI RS A

מקררים לסופרמקט MISSOURI АC 120 DELI RS A

הדלפק בעל נראות מעולה ועיצוב מושקע.מתאים עם תוסף, עומק הוצאות מוצרים 900 מ"מ (קירור דינמי), 775 מ"מ (קירור סטטי), קירור דינמי או סטטי, פתח לוח קדמי עם זכוכית הצידה, תאורת לד פנימית, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI АC 120 DELI PS A/M

מקררים לסופרמקט MISSOURI АC 120 DELI PS A/M

הדלפק בעל נראות מעולה ועיצוב מושקע.מתאים עם תוסף, עומק הוצאות מוצרים 900 מ"מ (קירור דינמי), 775 מ"מ (קירור סטטי), קירור דינמי או סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI АC 120 DELI PP/SELF A

מקררים לסופרמקט MISSOURI АC 120 DELI PP/SELF A

הדלפק בעל נראות מעולה ועיצוב מושקע. זמין בשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי.מתאים עם תוסף, עומק הוצאות מוצרים 900 מ"מ (קירור דינמי), 775 מ"מ (קירור סטטי), קירור דינמי או סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI NC 120 CB PS

מקררים לסופרמקט MISSOURI NC 120 CB PS

דלפק ניטראלי מתאים לשולחן נשלף עם התקנת קרש חיתוך. הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז.

לדף המוצר
MISSOURI NC 120 PAN PP/L

מקררים לסופרמקט MISSOURI NC 120 PAN PP/L

דלפק ניטראלי מתאים להתקנת מחבת חשמל / פלנצ'ה.

לדף המוצר
MISSOURI NC 120 TUREEN PP/PS/L

מקררים לסופרמקט MISSOURI NC 120 TUREEN PP/PS/L

דלפק נייטרלי המתאים להתקנת כלים חשמליים. הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז.

לדף המוצר
MISSOURI NC 120 AQUARIUM

מקררים לסופרמקט MISSOURI NC 120 AQUARIUM

דלפק ניטראלי מתאים להתקנת אקווריום.

לדף המוצר
MISSOURI NC 120 RT PP – ANGULAR ELEMENTS

מקררים לסופרמקט MISSOURI NC 120 RT PP – ANGULAR ELEMENTS

דלפק זוויתי ניטראלי המתאים להתקנת משטח קירור.הרמה והחזקת המדף בעזרת מערכת הרמת גז.

לדף המוצר
MISSOURI NC 120 RT PP

מקררים לסופרמקט MISSOURI NC 120 RT PP

דלפק ניטראלי מתאים להתקנת משטח קירור. הרמה והחזקת המדף בעזרת מערכת הרמת גז.

לדף המוצר
MISSOURI NC 120 FS L

מקררים לסופרמקט MISSOURI NC 120 FS L

דלפק ניטראלי מתאים להתקנת משטח טיגון.

לדף המוצר
МISSOURI NC 120 CAULDRON L/SELF

מקררים לסופרמקט МISSOURI NC 120 CAULDRON L/SELF

דלפק ניטראלי מתאים להתקנת כלי לצליית בשר ונתחים.

לדף המוצר
MISSOURI NC 120 PS/SELF – ANGULAR ELEMENT

מקררים לסופרמקט MISSOURI NC 120 PS/SELF – ANGULAR ELEMENT

אלמנטים זוויתיים של טווח המודל של MC 120 M המאפשרים קווי בנייה בכל מורכבות ומבנה. הרמה והחזקת המדף בעזרת מערכת הרמת גז.

לדף המוצר
MISSOURI NC 120 PP/L/SELF

מקררים לסופרמקט MISSOURI NC 120 PP/L/SELF

הרמה והחזקת המדף בעזרת מערכת הרמת גז.

לדף המוצר
МISSOURI NC 120 PANCAKE

מקררים לסופרמקט МISSOURI NC 120 PANCAKE

דלפק מיוחד לבישול ומכירה של לביבות, חביתות ופנקייקים.

לדף המוצר
МISSOURI NC 120 GRILL PS

מקררים לסופרמקט МISSOURI NC 120 GRILL PS

דלפק מיוחד לתחזוקת טמפרטורה של אכילת בשר על האש. הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז.

לדף המוצר
MISSOURI NC 120 HEAT HS PP/PS/L

מקררים לסופרמקט MISSOURI NC 120 HEAT HS PP/PS/L

דלפק מיוחד למנות חמות. משטח שיש עם חימום, אזור עבודה מנירוסטה ואמבטיה פנימית, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז.

לדף המוצר
MISSOURI NC 120 HEAT HT PP/PS/OS/L/SELF

מקררים לסופרמקט MISSOURI NC 120 HEAT HT PP/PS/OS/L/SELF

דלפק מיוחד למנות חמות.משטח ברזל עם חימום, אזור עבודה מנירוסטה ואמבטיה פנימית, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז או דחיפת הפאנל הקדמי עם זכוכית.

לדף המוצר
MISSOURI NC 120 HEAT DS PS

מקררים לסופרמקט MISSOURI NC 120 HEAT DS PS

דלפק מיוחד למנות חמות. שמירה על טמפרטורה באמצעות אוויר חם, אזור עבודה מנירוסטה ואמבטיה פנימית,הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
MISSOURI NC 120 HEAT VS PS

מקררים לסופרמקט MISSOURI NC 120 HEAT VS PS

דלפק מיוחד לפלטה חמה.שמירה על טמפרטורה על ידי גוף חימום אינפרא אדום קרמי, עומק הוצאות טובין 900 מ"מ, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, מגשים נשלפים של חלק התצוגה.

לדף המוצר
MISSOURI NC 120 HEAT BM PP/PS/L/SELF – ANGULAR ELEMENTS

מקררים לסופרמקט MISSOURI NC 120 HEAT BM PP/PS/L/SELF – ANGULAR ELEMENTS

דלפק זוויתי מיוחד למנות חמות. שמירה על טמפרטורה על ידי אדים חמים, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, אזור עבודה מנירוסטה ואמבטיה פנימית.

לדף המוצר
MISSOURI NC 120 HEAT BM PP/PS

מקררים לסופרמקט MISSOURI NC 120 HEAT BM PP/PS

דלפק מיוחד למנות חמות. שמירה על טמפרטורה על ידי אדים חמים, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, אזור עבודה מנירוסטה ואמבטיה פנימית.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 SNACK M

מקררים לסופרמקט MISSOURI MC 120 SNACK M

דלפק מיוחד למכירת מגשים קרים. שילוב של הוצאות סחורות אנכיות ואופקיות. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 CRYSTAL COMBI S M

מקררים לסופרמקט MISSOURI MC 120 CRYSTAL COMBI S M

דלפק מיוחד לבשר טרי ותוספת חלקית לתצוגה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד פנימית, תיבת קירור נוספת, דלתות הזזה חסכוניות באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 CRYSTAL S M/A

מקררים לסופרמקט MISSOURI MC 120 CRYSTAL S M/A

דלפק מיוחד לבשר טרי.מתחבר למערכת הקירור המרוחקת לתצוגה חלקית ומתאים לתוסף, קירור דינמי, תאורת לד פנימית, דלתות הזזה חסכוניות באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 SALADS PP/L M

מקררים לסופרמקט MISSOURI MC 120 SALADS PP/L M

דלפק מיוחד למכירת סלטים. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, הרמה והחזקת המדף בעזרת מערכת הרמת גז, אזור עבודה מנירוסטה, תאורת לד פנימית, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 PICKLES PP/SELF M

מקררים לסופרמקט MISSOURI MC 120 PICKLES PP/SELF M

דלפק מיוחד למכירת חמוצים/סלטים. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, אזור עבודה מנירוסטה, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 SUSHI/PIZZA COMBI L M

מקררים לסופרמקט MISSOURI MC 120 SUSHI/PIZZA COMBI L M

דלפק מיוחד לבישול ומכירה של סושי או פיצה עם תוספת תצוגה עצמית. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, אזור עבודה מנירוסטה, קופסת מגירות קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 SUSHI/PIZZA PP/PS/L/SELF M

מקררים לסופרמקט MISSOURI MC 120 SUSHI/PIZZA PP/PS/L/SELF M

דלפק מיוחד לבישול ומכירה של סושי ופיצה עם תוספת תצוגה עצמית. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז או דחיפת הפאנל הקדמי עם זכוכית, אזור עבודה מנירוסטה, תאורת לד פנימית, קופסת מגירות קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 COMBI L M

מקררים לסופרמקט MISSOURI MC 120 COMBI L M

דלפק משולב מאפשר ביצוע מכירות בעזרת עוזר חנות או בשירות עצמי.מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 PATISSERIE PS/OS M

מקררים לסופרמקט MISSOURI MC 120 PATISSERIE PS/OS M

דלפק מיוחד למוצרי ממתקים. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 930 מ"מ, מגשים נשלפים של חלק התצוגה, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז או דחיפת הפאנל הקדמי עם זכוכית, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 ICE SELF

מקררים לסופרמקט MISSOURI MC 120 ICE SELF

דלפק קירור לדגים טריים או בשר במכירות קרח. אמבטיה פנימית מנירוסטה.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 FISH PP/PS/SELF M/A

מקררים לסופרמקט MISSOURI MC 120 FISH PP/PS/SELF M/A

דלפק מיוחד עבור מכירות דגים על קרח. זמין בשינוי עצמי לצורך שירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, עומק הוצאות טובין 880 מ"מ, קירור סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, מתחם פנימי מנירוסטה, שינויים: עם / בלי מגש קירור נוסף.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 MEAT PS M/A

מקררים לסופרמקט MISSOURI MC 120 MEAT PS M/A

דלפק מיוחד למכירת בשר טרי.מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, עומק הוצאות טובין 930 מ"מ, קירור סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, חלק תצוגה מנירוסטה, דלתות הזזה חסכוניות באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 LT PP/PS/SELF M

מקררים לסופרמקט MISSOURI MC 120 LT PP/PS/SELF M

דלפק טמפרטורה נמוכה למוצרים קפואים. זמין בשינוי זכוכית עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 850 מ"מ, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית או מדף בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 CASCADE SELF M – ANGULAR ELEMENTS

מקררים לסופרמקט MISSOURI MC 120 CASCADE SELF M – ANGULAR ELEMENTS

אלמנט זוויתי לשירות עצמי עם פריסת מוצרים מדורגים. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד של מדפי חלקי תצוגה (אפשרות), שלוש רמות של פריסת סחורות עם עומק שונה.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 CASCADE M

מקררים לסופרמקט MISSOURI MC 120 CASCADE M

דלפק שירות עצמי עם פריסת סחורות מדורגים. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת' קירור דינמי, תאורת לד של מדפי חלקי תצוגה (אפשרות), שלוש או ארבע רמות של פריסת סחורות עם עומק שונה.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 DELI PP/PS/OS/SELF M – ANGULAR ELEMENTS

מקררים לסופרמקט MISSOURI MC 120 DELI PP/PS/OS/SELF M – ANGULAR ELEMENTS

אלמנטים זוויתיים של טווח המודל של MC 120 M המאפשרים קווי בנייה בכל מורכבות ומבנה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד של מדפי חלקי תצוגה, מאווררים חסכוניים באנרגיה, שינויים: עם / בלי תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 ACCENT PS/P/SELF M

מקררים לסופרמקט MISSOURI MC 120 ACCENT PS/P/SELF M

דלפק קידום מכירות עם תוף סיבובי לקבוצת מוצרים של מעדניות. זמין בשינוי עצמי לצורך שירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, מאווררים חסכוניים באנרגיה, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 DELI CONVERTIBLE M

מקררים לסופרמקט MISSOURI MC 120 DELI CONVERTIBLE M

דלפק להמרה מאפשר לבצע מכירות בעזרת עוזר חנות או בשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 900 מ"מ, קירור דינמי, מאווררים חסכוניים באנרגיה, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 DELI RS M

מקררים לסופרמקט MISSOURI MC 120 DELI RS M

הדלפק עם לראות מעולה ולעיצוב מושקע. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 900 מ"מ, קירור דינמי, דוחף את הפאנל הקדמי עם זכוכית, תאורת לד תאנית פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 DELI PS M

מקררים לסופרמקט MISSOURI MC 120 DELI PS M

הדלפק בעל נראות מעולה ועיצוב מושקע. קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, שינויים: עם / בלי תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 DELI PP/SELF M

מקררים לסופרמקט MISSOURI MC 120 DELI PP/SELF M

הדלפק בעל נראות מעולה ועיצוב מושקע. זמין בשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי.קירור דינמי או סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, תיבת קירור נוספת, מאווררים חסכוניים באנרגיה, שינויים: עם / בלי תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 DELI OS M

מקררים לסופרמקט MISSOURI MC 120 DELI OS M

הדלפק עם זיגוג פנורמי ללא ליבות למראה טובין של הסחורה.מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 900 מ"מ, קירור דינמי, קיפול זכוכית קדמי, מאווררים חסכוניים באנרגיה, תיבת קירור נוספת, הגדרת התאורה האחורית ודלתות ההזזה כאופציה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND NC 115 GRILL PS/OS – NEW

מקררים לסופרמקט MISSOURI COLD DIAMOND NC 115 GRILL PS/OS – NEW

דלפק מיוחד לגריל. תחזוקת טמפרטורה נוספת, שמירה על טמפרטורה עם IR עליון ואדים חמים, איסוף שומן, הרמה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז או דחיפת הפאנל הקדמי עם זכוכית.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND NC 115 HEAT BM PS/OS – NEW

מקררים לסופרמקט MISSOURI COLD DIAMOND NC 115 HEAT BM PS/OS – NEW

דלפק מיוחד למנות חמות. שמירה על טמפרטורה עם IR עליון ואדים חמים, אזור עבודה מנירוסטה ואמבטיה פנימית, הרמה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז או דחיפת הפאנל הקדמי עם זכוכית.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 CRYSTAL COMBI S M/A

מקררים לסופרמקט MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 CRYSTAL COMBI S M/A

דלפק מיוחד לבשר טרי במכירות בשר ותוספת חלקית לתצוגה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת לתצוגה חלקית ומתאים עם תוסף למארז העליון, קירור סטטי - מתחם עליון, קירור דינמי - חלק עצמי לתצוגה, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 PIZZA PS/OS M/A – NEW

מקררים לסופרמקט MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 PIZZA PS/OS M/A – NEW

דלפק מיוחד לבישול ומכירה של פיצה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת, הרמת גז או דחיפת הפאנל הקדמי עם זכוכית, אזור עבודה מנירוסטה, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, תיבת קירור נשלפת נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 SUSHI PS M/А

מקררים לסופרמקט MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 SUSHI PS M/А

דלפק מיוחד לבישול ומכירה של סושי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, אזור עבודה מנירוסטה, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, תיבת קירור נשלפת נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 PATISSERIE PS/OS M/A – NEW

מקררים לסופרמקט MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 PATISSERIE PS/OS M/A – NEW

דלפק מיוחד למוצרי ממתקים. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, עומק הוצאות טובין 870 מ"מ, מגשים נשלפים של חלק התצוגה, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 FISH SELF M/A – ANGULAR ELEMENTS

מקררים לסופרמקט MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 FISH SELF M/A – ANGULAR ELEMENTS

דלפק זוויתי מיוחד עם מגש קירור נוסף למכירות דגים על קרח בשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, מתחם פנימי מנירוסטה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 FISH PS M/A – NEW

מקררים לסופרמקט MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 FISH PS M/A – NEW

דלפק מיוחד עם מגש קירור נוסף למכירות דגים על קרח. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, עומק הוצאות טובין 870 מ"מ, קירור סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, מתחם פנימי מנירוסטה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 MEAT PS M/A

מקררים לסופרמקט MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 MEAT PS M/A

דלפק מיוחד למכירת בשר טרי.מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, עומק הוצאות טובין 930 מ"מ, קירור סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, חלק תצוגה מנירוסטה, דלתות הזזה חסכוניות באנרגיה, מגש קירור נוסף.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 CASCADE VF SELF A – NEW

מקררים לסופרמקט MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 CASCADE VF SELF A – NEW

דלפק מיוחד לירקות ופירות עם חלק לתצוגה הטיה ומדף נוסף. זמין בשינוי זכוכית עצמי. מתאים עם תוסף, קירור דינמי, תאורת לד פנימית ,מאווררים חסכוניים באנרגיה, תיבת קירור נוספת

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 CASCADE M/A

מקררים לסופרמקט MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 CASCADE M/A

דלפק שירות עצמי עם שלוש דרגות עומק שונות לפריסת סחורות. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור דינמי, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, שלוש רמות של פריסת סחורות עם עומק שונה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 PS/OS/SELF M/A – ANGULAR ELEMENTS

מקררים לסופרמקט MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 PS/OS/SELF M/A – ANGULAR ELEMENTS

אלמנטים זוויתיים של טווח הדגמים MC 115 M של יהלום קר המפותחים בזגוגיות רדיאלית ופלחית. קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז או דחיפת הפאנל הקדמי עם זכוכית, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 ACCENT M/A – NEW

מקררים לסופרמקט MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 ACCENT M/A – NEW

דלפק קידום מכירות עם תוף סיבובי לקבוצת מוצרים של מעדניות מאפשר לבצע מכירות בשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור דינמי, מאווררים חסכוניים באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 DELI CONVERTIBLE M/A – NEW

מקררים לסופרמקט MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 DELI CONVERTIBLE M/A – NEW

דלפק להמרה המאפשר לבצע מכירות בעזרת עוזר חנות או בשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, עומק הוצאות טובין 845 מ"מ, קירור דינמי, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 DELI OS M/A

מקררים לסופרמקט MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 DELI OS M/A

הדלפק מפותח על פי תקן אירופי קונבנציונאלי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, עומק הוצאות טובין 845 מ"מ, קירור דינמי, דוחף את הפאנל הקדמי עם זכוכית, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 DELI PS/SELF M/A – NEW

מקררים לסופרמקט MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 DELI PS/SELF M/A – NEW

הדלפק מפותח על פי תקן אירופי קונבנציונאלי. זמין בשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, עומק הוצאות טובין 845 מ"מ ל- PS או 870 ל- PS 2, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 CRYSTAL COMBI S M/A

מקררים לסופרמקט MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 CRYSTAL COMBI S M/A

דלפק מיוחד לבשר טרי במכירות בשר ותוספת חלקית לתצוגה. מתחבר למערכת קירור מרוחקת עבור חלקי תצוגה עצמית ומתאים עם תוסף לחלק תצוגת מארז עליון, קירור סטטי - מתחם עליון, קירור דינמי - חלק עצמי לתצוגה, תאורת לד פנימית, קופסת מגירות קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 SUSHI/PIZZA COMBI L M

מקררים לסופרמקט MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 SUSHI/PIZZA COMBI L M

דלפק מיוחד לבישול ומכירה של סושי ופיצה עם תוספת עצמית לתצוגה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, אזור עבודה מנירוסטה, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, קופסת מגירות קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 SUSHI/PIZZA PS/SELF M

מקררים לסופרמקט MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 SUSHI/PIZZA PS/SELF M

דלפק מיוחד לבישול ומכירה של סושי ופיצה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, אזור עבודה מנירוסטה, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, קופסת מגירות קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 CHOCOLATE SELF M/A

מקררים לסופרמקט MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 CHOCOLATE SELF M/A

דלפק מיוחד למוצרי ממתקים מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, מגש נשלף של חלק התצוגה, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, מאווררים חסכוניים באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 PATISSERIE PS M

מקררים לסופרמקט MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 PATISSERIE PS M

דלפק מיוחד למוצרי ממתקים. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 950 מ"מ, מגשים נשלפים של חלק התצוגה, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND NC 125 ICE SELF – ANGULAR ELEMENT

מקררים לסופרמקט MISSOURI COLD DIAMOND NC 125 ICE SELF – ANGULAR ELEMENT

דלפק זוויתי ניטראלי לדגים טריים או לבשר במכירת קרח. אמבטיה פנימית מנירוסטה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 FISH PS/SELF M/A

מקררים לסופרמקט MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 FISH PS/SELF M/A

דלפק מיוחד עם מגש קירור נוסף למכירות דגים על קרח. זמין בשינוי עצמי לצורך שירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, עומק הוצאות טובין 950 מ"מ, קירור סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, מארז פנימי מנירוסטה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 CASCADE M – ANGULAR ELEMENTS

מקררים לסופרמקט MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 CASCADE M – ANGULAR ELEMENTS

אלמנט זוויתי לשירות עצמי עם פריסת מוצרים מדורגים. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד של מדפי חלקי תצוגה (אפשרות), מאווררים חסכוניים באנרגיה, תיבת קירור נוספת, שלוש רמות של פריסת סחורות עם עומק שונה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 CASCADE M

מקררים לסופרמקט MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 CASCADE M

דלפק שירות עצמי עם פריסת סחורות מדורגים. קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד של מדפי חלקי תצוגה (כאופציה), מאווררים חסכוניים באנרגיה, תיבת קירור נוספת, שלוש או ארבע רמות של פריסת סחורות עם עומק שונה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 ACCENT PS/P/SELF M

מקררים לסופרמקט MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 ACCENT PS/P/SELF M

דלפק קידום מכירות עם תוף סיבובי לקבוצת מוצרים של מעדניות. זמין בשינוי עצמי לצורך שירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 960 מ"מ, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 DELI CONVERTIBLE M

מקררים לסופרמקט MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 DELI CONVERTIBLE M

דלפק להמרה המאפשר לבצע מכירות בעזרת עוזר חנות או בשירות עצמי. הדלפק מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 960 מ"מ, קירור דינמי, מאווררים חסכוניים באנרגיה, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 DELI PS/SELF M – ANGULAR ELEMENTS

מקררים לסופרמקט MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 DELI PS/SELF M – ANGULAR ELEMENTS

אלמנטים זוויתיים של טווח הדגם MC 125 של מקרר קר המאפשרים קווי בנייה בכל מורכבות ומבנה. קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, שינוי: עם / בלי תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI СOLD DIAMOND MC 125 DELI PS/SELF M

מקררים לסופרמקט MISSOURI СOLD DIAMOND MC 125 DELI PS/SELF M

הדלפק עם נראות מעולה ועומק מקסימלי להוצאות סחורות. זמין בשינוי זכוכית עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 960 מ"מ, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, שינוי: עם / בלי תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
МISSOURI ENIGMA NC 125 RECEIVER

מקררים לסופרמקט МISSOURI ENIGMA NC 125 RECEIVER

דלפק ניטראלי מתאים להתקנת מקלט חשבונות.

לדף המוצר
МISSOURI ENIGMA NC 125 OS/SELF

מקררים לסופרמקט МISSOURI ENIGMA NC 125 OS/SELF

דוחף את הפאנל הקדמי עם זכוכית.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA NC 125 GRILL OS/SELF

מקררים לסופרמקט MISSOURI ENIGMA NC 125 GRILL OS/SELF

דלפק ניטרלי למכירת מזון בגריל.דוחף את הפאנל הקדמי עם זכוכית.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA NC 125 HEAT HT OS/SELF

מקררים לסופרמקט MISSOURI ENIGMA NC 125 HEAT HT OS/SELF

דלפק מיוחד למנות חמות. משטח ברזל עם חימום, אזור עבודה מנירוסטה ואמבטיה פנימית, דוחף את הפאנל הקדמי עם זכוכית.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA NC 125 HEAT HS OS

מקררים לסופרמקט MISSOURI ENIGMA NC 125 HEAT HS OS

דלפק מיוחד למנות חמות. משטח שיש עם חימום, אזור עבודה מנירוסטה ואמבטיה פנימית, דוחף את הפאנל הקדמי עם זכוכית.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA NC 125 HEAT BM OS

מקררים לסופרמקט MISSOURI ENIGMA NC 125 HEAT BM OS

דלפק מיוחד למנות חמות. שמירה על טמפרטורה עם אדים חמים, אזור עבודה מנירוסטה ואמבטיה פנימית, דוחף את הלוח הקדמי עם זכוכית.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA MC 125 CRYSTAL COMBI S M/A

מקררים לסופרמקט MISSOURI ENIGMA MC 125 CRYSTAL COMBI S M/A

מקרר דלפק מיוחד לבשר טרי במכירות בשר ותוספת תצוגה חלקית. המקרר מתחבר למערכת הקירור המרוחקת עבור חלקי תצוגה עצמית ומתאים עם תוסף למארז העליון, קירור סטטי - מתחם עליון, קירור דינמי - חלק עצמי לתצוגה, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA MC 125 SUSHI/PIZZA COMBI L M

מקררים לסופרמקט MISSOURI ENIGMA MC 125 SUSHI/PIZZA COMBI L M

מקרר דלפק מיוחד לבישול ומכירה של סושי ופיצה עם תוספת תצוגה עצמית. המקרר מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, אזור עבודה מנירוסטה, מאווררים חסכוניים באנרגיה, קופסת מגירות קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA MC 125 SUSHI/PIZZA COMBI L M

מקררים לסופרמקט MISSOURI ENIGMA MC 125 SUSHI/PIZZA COMBI L M

מקרר דלפק מיוחד לבישול ומכירה של סושי ופיצה עם תוספת תצוגה עצמית. המקרר מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, אזור עבודה מנירוסטה, מאווררים חסכוניים באנרגיה, קופסת מגירות קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA MC 125 SUSHI/PIZZA OS M

מקררים לסופרמקט MISSOURI ENIGMA MC 125 SUSHI/PIZZA OS M

מקרר דלפק מיוחד לבישול ומכירה של סושי ופיצה. המקרר מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, דוחף את הלוח הקדמי עם זכוכית, אזור עבודה מנירוסטה, מאווררים חסכוניים באנרגיה, קופסת מגירות קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA MC 125 CHOCOLATE M/A

מקררים לסופרמקט MISSOURI ENIGMA MC 125 CHOCOLATE M/A

מקרר דלפק מיוחד למוצרי ממתקים המקרר מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, מגש נשלף של חלק מהתצוגה, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, מאווררים חסכוניים באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA MC 125 PATISSERIE OS M

מקררים לסופרמקט MISSOURI ENIGMA MC 125 PATISSERIE OS M

מקרר דלפק מיוחד למוצרי ממתקים. המקרר מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 940 מ"מ, מגשים נשלפים של חלק התצוגה, קירור דינמי, אופציה לדחוף את הלוח הקדמי עם זכוכית, מאווררים חסכוניים באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA MC 125 MEAT OS M/A

מקררים לסופרמקט MISSOURI ENIGMA MC 125 MEAT OS M/A

מקרר דלפק מיוחד למכירת בשר טרי. המקרר מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 970 מ"מ, קירור סטטי, אופציה לדחוף את הלוח הקדמי עם זכוכית, חלק מהתצוגה מנירוסטה, דלתות הזזה חסכוניות באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA NC 125 ICE OS/SELF

מקררים לסופרמקט MISSOURI ENIGMA NC 125 ICE OS/SELF

מקרר דלפק ניטרלי לדגים טריים או לבשר במכירות קרח. אופציה לשינוי עצמי לצורך שירות עצמי. המקרר דוחף את הלוח הקדמי עם זכוכית, אמבטיה פנימית מנירוסטה.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA MC 125 DELI OS/SELF M – ANGULAR ELEMENTS

מקררים לסופרמקט MISSOURI ENIGMA MC 125 DELI OS/SELF M – ANGULAR ELEMENTS

למקרר יש אלמנטים זוויתיים של טווח המודולים MC 125 M המאפשרים קווי בנייה בכל מורכבות ומבנה. זמין בשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי.המקרר מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, בעל אפשרות לדחוף את הפאנל הקדמי עם זכוכית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA MC 125 FISH OS/SELF M/A

מקררים לסופרמקט MISSOURI ENIGMA MC 125 FISH OS/SELF M/A

מקרר דלפק מיוחד עם מגש קירור נוסף למכירות דגים על קרח. אופציה לזמינות בשינוי עצמי לצורך שירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, עומק הוצאות טובין 950 מ"מ, קירור סטטי, מאפשר לדחוף את הפאנל הקדמי עם זכוכית, מארז פנימי מנירוסטה.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA MC 125 LT OS/SELF M

מקררים לסופרמקט MISSOURI ENIGMA MC 125 LT OS/SELF M

מקרר דלפק עם טמפרטורה נמוכה למוצרים קפואים. אפשרות לשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 910 מ"מ, קירור דינמי, מאפשר לדחוף את הפאנל הקדמי עם זכוכית, מאווררים חסכוניים באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA MC 125 CASCADE M – ANGULAR ELEMENTS

מקררים לסופרמקט MISSOURI ENIGMA MC 125 CASCADE M – ANGULAR ELEMENTS

מקרר בעל אלמנט זוויתי לשירות עצמי עם פריסה מדורגת של מוצרים המקרר מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, מדפים מחולקים לתצוגה באמצעות תאורת LED, מאווררים חסכוניים באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA MC 125 CASCADE M

מקררים לסופרמקט MISSOURI ENIGMA MC 125 CASCADE M

מקרר לשירות עצמי עם פריסה מדורגת של הסחורות. המקרר מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, בעל קירור דינמי, מדפים מחולקים לתצוגה תאורת LED, מאווררים חסכוניים באנרגיה, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA MC 125 DELI OS/SELF M

מקררים לסופרמקט MISSOURI ENIGMA MC 125 DELI OS/SELF M

המקרר מגיע עם זיגוג פנורמי ללא ליבות ומנורת כיפה שמאפשרת לראות את הסחורות בצורה ברורה. המקרר מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 960 מ"מ, קירור דינמי, דוחף את הפאנל הקדמי עם זכוכית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
calback

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement