מקרר חלביה

אפשרויות סינון מוצרים:
יח' קירור חיצוניתמנוע יחידת הקירור הינו מחוץ ליחידה
יח' קירור פנימיתמנוע יחידת הקירור חלק בלתי נפרד מיחידת הקירור
INDIANA MV 070/080/090/100 MT O M

מקרר חלביה INDIANA MV 070/080/090/100 MT O M

ארון רב-סיפון מיועד לחנויות בכל פורמט. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
LOUISIANA MV 095/105/115 MT О M

מקרר חלביה LOUISIANA MV 095/105/115 MT О M

ארון רב-סיפון המיועד לחנויות בכל פורמט. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, וילון אוויר כפול ללא מנועי פיצוץ נוספים.

לדף המוצר
LOUISIANA MV 095/105/115 MT О A

מקרר חלביה LOUISIANA MV 095/105/115 MT О A

ארון רב-סיפון מיועד לחנויות בכל פורמט. מתאים עם תוסף, קירור דינמי, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, וילון אוויר כפול ללא מנועי פיצוץ נוספים.

לדף המוצר
LOUISIANA MV 095/105/115 MT D A

מקרר חלביה LOUISIANA MV 095/105/115 MT D A

ארון רב-סיפוני עם דלתות חסכוניות באינסוף מיועד לחנויות בכל פורמט. מתאים עם תוסף, קירור דינמי, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, דלתות הזזה.

לדף המוצר
LOUISIANA LF MV 095 MT O M

מקרר חלביה LOUISIANA LF MV 095 MT O M

ארון רב-סיפוני עם פודיום נמוך מיועד לחנויות בכל פורמט. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד תאנית פנימית.

לדף המוצר
LOUISIANA ULF MV 095 MT O M

מקרר חלביה LOUISIANA ULF MV 095 MT O M

ארון רב-סיפון עם פודיום נמוך במיוחד מיועד לחנויות בכל פורמט. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד תאנית פנימית, מגשים נשלפים, מערכת מדפים מפוצלים.

לדף המוצר
LOUISIANA ULF AV 095 MT O A – NEW

מקרר חלביה LOUISIANA ULF AV 095 MT O A – NEW

ארון רב-סיפון עם פודיום נמוך במיוחד מיועד לחנויות בכל פורמט.מתאים עם תוסף, קירור דינמי, מגשים נשלפים, מערכת מדפים מפוצלים.

לדף המוצר
LOUISIANA ULF AV 095 MT D A – NEW

מקרר חלביה LOUISIANA ULF AV 095 MT D A – NEW

ארון רב-סיפון עם פודיום נמוך במיוחד מיועד לחנויות בכל פורמט. מתאים עם תוסף, קירור דינמי, מגשים נשלפים, מערכת מדפים מפוצלים, דלתות להמרה.

לדף המוצר
INDIANA MV 070/080/090 MT D M

מקרר חלביה INDIANA MV 070/080/090 MT D M

ארון רב-סיפוני עם דלתות חסכוניות באנרגיה מיועד לחנויות בכל פורמט. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
INDIANA MV 080/090 FV O M

מקרר חלביה INDIANA MV 080/090 FV O M

ארון רב-סיפוני למכירת ירקות ופירות. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד פנימית, מראה מוטה.

לדף המוצר
INDIANA MEDIUM AV 066/070/085 MT O M/А

מקרר חלביה INDIANA MEDIUM AV 066/070/085 MT O M/А

ארון רב-סיפון מיועד לחנויות בכל פורמט. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור דינמי, תאורת לד פנימית, וילון אוויר כפול ללא מנועי פיצוץ נוספים לסוג 085/210.

לדף המוצר
INDIANA ECO MEDIUM ASV 070 MT D M/A

מקרר חלביה INDIANA ECO MEDIUM ASV 070 MT D M/A

ארון חצי אנכי עם דלתות חסכוניות באנרגיה, מיועד לחנויות בכל פורמט.מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או פנימית, קירור דינמי, תאורת לד פנימית, דלתות הזזה או דלתות צירים.

לדף המוצר
INDIANA ECO ASV 070 MT O A

מקרר חלביה INDIANA ECO ASV 070 MT O A

דלפקים אנכיים למחצה מיועדים לחנויות בכל פורמט.מתאים עם תוסף, קירור דינמי, מערכת מדף עומק שונים.

לדף המוצר
INDIANA ECO MSV 070 MT D M/A

מקרר חלביה INDIANA ECO MSV 070 MT D M/A

דלפקים אנכיים למחצה עם דלתות חסכוניות באנרגיה המיועדים לחנויות בכל פורמט. ליצירת אזורים מסוג אי. קיימים סוגים עם פנים קצה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור דינמי, מערכת מדף עומק שונים.

לדף המוצר
INDIANA ECO MSV 070 MT O M/A

מקרר חלביה INDIANA ECO MSV 070 MT O M/A

דלפקים אנכיים למחצה המיועדים לחנויות בכל פורמט. ליצירת אזורים מסוג אי. קיימים סוגים עם פנים קצה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור דינמי, מערכת מדף עומק שונים.

לדף המוצר
LOUISIANA ECO F ASV 110 VF O A

מקרר חלביה LOUISIANA ECO F ASV 110 VF O A

דלפקים חצי אנכיים למכירת פרחים. מתאים עם תוסף, קירור דינמי, פריסה מוטה.

לדף המוצר
LOUISIANA ECO ASV 105 MT D A

מקרר חלביה LOUISIANA ECO ASV 105 MT D A

דלפקים אנכיים למחצה עם דלתות חסכוניות באנרגיה המיועדים לחנויות בכל פורמט. מתאים עם תוסף, קירור דינמי, מאווררים חסכוניים באנרגיה, דלתות שקופיות רדיאליות, מערכת מדפים בעומק שונה.

לדף המוצר
LOUISIANA ECO ASV 105 MT O A

מקרר חלביה LOUISIANA ECO ASV 105 MT O A

דלפקים אנכיים למחצה מיועדים לחנויות בכל פורמט. מתאים עם תוסף, קירור דינמי, מאווררים חסכוניים באנרגיה, מערכת מדפים בעומק שונה.

לדף המוצר
LOUISIANA ECO MSV 095/105/115 MT D M

מקרר חלביה LOUISIANA ECO MSV 095/105/115 MT D M

דלפקים אנכיים למחצה עם דלתות חסכוניות באנרגיה המיועדים לחנויות בכל פורמט. ליצירת אזורים מסוג אי. קיימים סוגים עם פנים קצה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, דלתות הזזה, מערכת מדפים בעומק שונה.

לדף המוצר
LOUISIANA ECO MSV 095/105/115 MT O M

מקרר חלביה LOUISIANA ECO MSV 095/105/115 MT O M

דלפקים אנכיים למחצה מיועדים לחנויות בכל פורמט. ליצירת אזורים מסוג אי. קיימים סוגים עם פנים קצה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, מערכת מדפים בעומק שונה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND ISLAND MO 095/130 DELI M/A

מקרר חלביה MISSOURI COLD DIAMOND ISLAND MO 095/130 DELI M/A

הדלפק מאפשר ליצור אזור בשירות עצמי מסוג אי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור דינמי, שלוש רמות של פריסת סחורות עם עומק שונה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND ISLAND LF MO 087/150 M

מקרר חלביה MISSOURI COLD DIAMOND ISLAND LF MO 087/150 M

הדלפק מאפשר ליצור אזור בשירות עצמי מסוג אי.מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, ארבע רמות של פריסת סחורות עם עומק שונה.

לדף המוצר
INDIANA CUBE V AV 070 MT D A

מקרר חלביה INDIANA CUBE V AV 070 MT D A

ארון רב-סיפוני עם דלתות חסכוניות באנרגיה מיועד לחנויות בפורמט גדול. מתאים עם תוסף, קירור דינמי, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
INDIANA CUBE AV 070/080/090 MT D A

מקרר חלביה INDIANA CUBE AV 070/080/090 MT D A

ארון רב-סיפוני עם דלתות חסכוניות באנרגיה מיועד לחנויות בפורמט גדול. מתאים עם תוסף, קירור דינמי, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
INDIANA CUBE AV 070/080/090 MT D A

מקרר חלביה INDIANA CUBE AV 070/080/090 MT D A

ארון רב-סיפוני עם דלתות חסכוניות באנרגיה מיועד לחנויות בפורמט גדול. מתאים עם תוסף, קירור דינמי, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
INDIANA CUBE AV 070/080/090 MT O А

מקרר חלביה INDIANA CUBE AV 070/080/090 MT O А

ארון רב-סיפוני מיועד לחנויות בפורמט גדול. מתאים עם תוסף, קירור דינמי, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
INDIANA TANDEM MD 090 MT D M

מקרר חלביה INDIANA TANDEM MD 090 MT D M

ארון רב-סיפון עם דלתות חסכוניות באינסוף מיועד לחנויות בכל פורמט. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
INDIANA TANDEM MV 090 MT O M

מקרר חלביה INDIANA TANDEM MV 090 MT O M

ארון רב-סיפון מיועד לחנויות בכל פורמט. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד פנימית, וילון אוויר כפול ללא מנועי פיצוץ נוספים.

לדף המוצר
INDIANA MEDIUM AV 066/070/085 MT D M/А

מקרר חלביה INDIANA MEDIUM AV 066/070/085 MT D M/А

ארון רב-סיפוני עם דלתות חסכוניות באנרגיה מיועד לחנויות בכל פורמט.מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור דינמי, תאורת לד פנימית, דלתות הזזה או דלתות צירים.

לדף המוצר
INDIANA MEDIUM AV 070 MT O M/А – ANGULAR ELEMENTS

מקרר חלביה INDIANA MEDIUM AV 070 MT O M/А – ANGULAR ELEMENTS

אלמנטים זוויתיים של טווח מודלים AV M / A בינוני אינדיאנה מאפשרים קווי בנייה בכל מורכבות. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור דינמי, תאורת לד פנימית, וילון אוויר כפול ללא מנועי פיצוץ נוספים.

לדף המוצר
INDIANA MV 080/090 MT D M – ANGULAR ELEMENTS

מקרר חלביה INDIANA MV 080/090 MT D M – ANGULAR ELEMENTS

אלמנטים זוויתיים עם דלתות חסכוניות באנרגיה ממגוון הדגמים של אינדיאנה MV M המאפשרים קווי בנייה בכל מורכבות. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
INDIANA MV 080/090 MT O M – ANGULAR ELEMENTS

מקרר חלביה INDIANA MV 080/090 MT O M – ANGULAR ELEMENTS

אלמנטים זוויתיים בטווח הדגמים של אינדיאנה MV M המאפשרים קווי בנייה בכל מורכבות. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
LOUISIANA ROLL-IN MV 115 MT O M

מקרר חלביה LOUISIANA ROLL-IN MV 115 MT O M

ארון רב-סיפוני עם לוח הרמה למילוי פשוט יותר של פריסת הסחורה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
LOUISIANA MV 095/105/115 MT D M

מקרר חלביה LOUISIANA MV 095/105/115 MT D M

ארון רב-סיפוני עם דלתות חסכוניות המיועד לחנויות בכל פורמט. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד תאנית פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, דלתות הזזה.

לדף המוצר
OPERA NG 100 CASH DESK

מקרר חלביה OPERA NG 100 CASH DESK

דלפק ניטראלי לציוד קופה.

לדף המוצר
MINNESOTA NG 120 CASH DESK

מקרר חלביה MINNESOTA NG 120 CASH DESK

דלפק ניטראלי לציוד קופה.

לדף המוצר
SONATA NG 120 CASH DESK – ANGULAR ELEMENTS

מקרר חלביה SONATA NG 120 CASH DESK – ANGULAR ELEMENTS

דלפק זוויתי ניטראלי לציוד קופה.

לדף המוצר
SONATA NG 120 CASH DESK

מקרר חלביה SONATA NG 120 CASH DESK

דלפק ניטראלי לציוד קופה.

לדף המוצר
GEORGIA NG 120 CASH DESK – ANGULAR ELEMENTS

מקרר חלביה GEORGIA NG 120 CASH DESK – ANGULAR ELEMENTS

דלפק זוויתי ניטראלי לציוד קופה

לדף המוצר
GEORGIA NG 120 CASH DESK

מקרר חלביה GEORGIA NG 120 CASH DESK

דלפק ניטראלי לציוד קופה.

לדף המוצר
SPHERE MG 115 CASCADE M

מקרר חלביה SPHERE MG 115 CASCADE M

דלפק שירות עצמי עם פריסת סחורות מדורגים. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, שתי רמות של פריסת סחורות עם עומק שונה.

לדף המוצר
SYMPHONY LUXE MG 120 CASCADE M

מקרר חלביה SYMPHONY LUXE MG 120 CASCADE M

דלפק שירות עצמי עם פריסת סחורות מדורגים. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, שלוש או ארבע רמות של פריסת סחורות עם עומק שונה.

לדף המוצר
SYMPHONY AG 120 FISH SELF A

מקרר חלביה SYMPHONY AG 120 FISH SELF A

דלפק מיוחד עבור מכירות דגים על קרח. זמין בשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי.מצויד בתוסף, עומק הוצאות טובין 850 מ"מ, קירור סטטיסטי, מארז פנימי מנירוסטה.

לדף המוצר
SYMPHONY MG 120 CASCADE M

מקרר חלביה SYMPHONY MG 120 CASCADE M

דלפק שירות עצמי עם פריסת סחורות מדורגים.מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תיבת קירור נוספת, שלוש או ארבע רמות של פריסת סחורות עם עומק שונה.

לדף המוצר
MISSOURI NC 100 HEAT VS PS

מקרר חלביה MISSOURI NC 100 HEAT VS PS

דלפק מיוחד לפלטה חמה.שמירה על טמפרטורה על ידי גוף חימום אינפרא אדום קרמי, עומק הוצאות טובין 700 מ"מ, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, מגשים נשלפים של חלק התצוגה.

לדף המוצר
MISSOURI AC 120 COMBI L A

מקרר חלביה MISSOURI AC 120 COMBI L A

דלפק משולב מאפשר ביצוע מכירות בעזרת עוזר חנות או בשירות עצמי.מתאים עם תוסף, קירור דינמי.

לדף המוצר
MISSOURI AC 120 CASCADE A

מקרר חלביה MISSOURI AC 120 CASCADE A

דלפק שירות עצמי עם פריסת סחורות מדורגים.מתאים עם תוסף, קירור דינמי, תאורת לד של מדפי חלקי תצוגה (אפשרות), שלוש או ארבע רמות של פריסת סחורות עם עומק שונה.

לדף המוצר
MISSOURI NC 120 RT PP – ANGULAR ELEMENTS

מקרר חלביה MISSOURI NC 120 RT PP – ANGULAR ELEMENTS

דלפק זוויתי ניטראלי המתאים להתקנת משטח קירור.הרמה והחזקת המדף בעזרת מערכת הרמת גז.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 SNACK M

מקרר חלביה MISSOURI MC 120 SNACK M

דלפק מיוחד למכירת מגשים קרים. שילוב של הוצאות סחורות אנכיות ואופקיות. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 CASCADE SELF M – ANGULAR ELEMENTS

מקרר חלביה MISSOURI MC 120 CASCADE SELF M – ANGULAR ELEMENTS

אלמנט זוויתי לשירות עצמי עם פריסת מוצרים מדורגים. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד של מדפי חלקי תצוגה (אפשרות), שלוש רמות של פריסת סחורות עם עומק שונה.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 CASCADE M

מקרר חלביה MISSOURI MC 120 CASCADE M

דלפק שירות עצמי עם פריסת סחורות מדורגים. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת' קירור דינמי, תאורת לד של מדפי חלקי תצוגה (אפשרות), שלוש או ארבע רמות של פריסת סחורות עם עומק שונה.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 DELI PP/PS/OS/SELF M – ANGULAR ELEMENTS

מקרר חלביה MISSOURI MC 120 DELI PP/PS/OS/SELF M – ANGULAR ELEMENTS

אלמנטים זוויתיים של טווח המודל של MC 120 M המאפשרים קווי בנייה בכל מורכבות ומבנה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד של מדפי חלקי תצוגה, מאווררים חסכוניים באנרגיה, שינויים: עם / בלי תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 ACCENT PS/P/SELF M

מקרר חלביה MISSOURI MC 120 ACCENT PS/P/SELF M

דלפק קידום מכירות עם תוף סיבובי לקבוצת מוצרים של מעדניות. זמין בשינוי עצמי לצורך שירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, מאווררים חסכוניים באנרגיה, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 DELI CONVERTIBLE M

מקרר חלביה MISSOURI MC 120 DELI CONVERTIBLE M

דלפק להמרה מאפשר לבצע מכירות בעזרת עוזר חנות או בשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 900 מ"מ, קירור דינמי, מאווררים חסכוניים באנרגיה, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 FISH SELF M/A – ANGULAR ELEMENTS

מקרר חלביה MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 FISH SELF M/A – ANGULAR ELEMENTS

דלפק זוויתי מיוחד עם מגש קירור נוסף למכירות דגים על קרח בשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, מתחם פנימי מנירוסטה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 CASCADE M – ANGULAR ELEMENTS

מקרר חלביה MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 CASCADE M – ANGULAR ELEMENTS

אלמנט זוויתי לשירות עצמי עם פריסת מוצרים מדורגים. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד של מדפי חלקי תצוגה (אפשרות), מאווררים חסכוניים באנרגיה, תיבת קירור נוספת, שלוש רמות של פריסת סחורות עם עומק שונה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 CASCADE M

מקרר חלביה MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 CASCADE M

דלפק שירות עצמי עם פריסת סחורות מדורגים. קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד של מדפי חלקי תצוגה (כאופציה), מאווררים חסכוניים באנרגיה, תיבת קירור נוספת, שלוש או ארבע רמות של פריסת סחורות עם עומק שונה.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA MC 125 CASCADE M – ANGULAR ELEMENTS

מקרר חלביה MISSOURI ENIGMA MC 125 CASCADE M – ANGULAR ELEMENTS

מקרר בעל אלמנט זוויתי לשירות עצמי עם פריסה מדורגת של מוצרים המקרר מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, מדפים מחולקים לתצוגה באמצעות תאורת LED, מאווררים חסכוניים באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA MC 125 CASCADE M

מקרר חלביה MISSOURI ENIGMA MC 125 CASCADE M

מקרר לשירות עצמי עם פריסה מדורגת של הסחורות. המקרר מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, בעל קירור דינמי, מדפים מחולקים לתצוגה תאורת LED, מאווררים חסכוניים באנרגיה, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
calback

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement