מקרר עוגות

אפשרויות סינון מוצרים:
יח' קירור חיצוניתמנוע יחידת הקירור הינו מחוץ ליחידה
יח' קירור פנימיתמנוע יחידת הקירור חלק בלתי נפרד מיחידת הקירור
SONATA AG 120 PATISSERIE OS A

SONATA AG 120 PATISSERIE OS A

דלפק מיוחד למוצרים מתוקים ועוגות, יחידת קירור פנימית, עומק 880 מ"מ, מדפים נשלפים, קירור דינמי.

לדף המוצר
GEORGIA AG 120 PATISSERIE PS A

GEORGIA AG 120 PATISSERIE PS A

דלפק מיוחד למוצרים מתוקים ועוגות, יחידת קירור פנימית, עומק 860 מ"מ, מדפים נשלפים, קירור דינמי, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
SYMPHONY LUXE MG 120 PATISSERIE PS/T/T2 M

SYMPHONY LUXE MG 120 PATISSERIE PS/T/T2 M

דלפק מיוחד למוצרים מתוקים ועוגות, יחידת קירור חיצונית,ממדפים נשלפים , קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז.

לדף המוצר
SYMPHONY MG 120 PATISSERIE PS/T/T2 M

SYMPHONY MG 120 PATISSERIE PS/T/T2 M

דלפק מיוחד למוצרים מתוקים ועוגות. יחידת קירור חיצונית, מדפים נשלפים, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז.

לדף המוצר
MISSOURI SAPPHIRE MK 115 PATISSERIE PS M

MISSOURI SAPPHIRE MK 115 PATISSERIE PS M

דלפק מיוחד למוצרים מתוקים ועוגות, יחידת קירור חיצונית, עומק 850 מ"מ, מדפים נשלפים, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז.

לדף המוצר
MISSOURI MC 100 PATISSERIE СН SP A

MISSOURI MC 100 PATISSERIE СН SP A

דלפק מיוחד למוצרים מתוקים ועוגות, יחידת קירור פנימית, עומק 700 מ"מ, מגש נשלף של חלק התצוגה, קירור דינמי.

לדף המוצר
MISSOURI MC 100 PATISSERIE PS/OS M/A

MISSOURI MC 100 PATISSERIE PS/OS M/A

דלפק מיוחד למוצרים מתוקים ועוגות, יחידת קירור חיצונית או פנימית, עומק 700 מ"מ, מדפים נשלפים, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
MISSOURI AC 120 PATISSERIE PS/OS A

MISSOURI AC 120 PATISSERIE PS/OS A

דלפק מיוחד למוצרים מתוקים ועוגות. יחידת קירור פנימית, עומק 930 מ"מ, מדפים נשלפים של חלק התצוגה, קירור דינמי, הרמה והחזקת זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 PATISSERIE PS/OS M

MISSOURI MC 120 PATISSERIE PS/OS M

דלפק מיוחד למוצרים מתוקים ועוגות. יחידת קירור חיצונית, עומק 930 מ"מ, מדפים נשלפים של חלק התצוגה, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז או דחיפת הפאנל הקדמי עם זכוכית, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 PATISSERIE PS/OS M/A – NEW

MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 PATISSERIE PS/OS M/A – NEW

דלפק מיוחד למוצרים מתוקים ועוגות, יחידת קירור חיצונית או פנימית, עומק 870 מ"מ, מדפים נשלפים של חלק התצוגה, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 CHOCOLATE SELF M/A

MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 CHOCOLATE SELF M/A

דלפק מיוחד למוצרים מתוקים ועוגות, יחידת קירור חיצונית או פנימית, מגש נשלף של חלק התצוגה, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, מאווררים חסכוניים באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 PATISSERIE PS M

MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 PATISSERIE PS M

דלפק מיוחד למוצרים מתוקים ועוגות, יחידת קירור חיצונית, עומק 950 מ"מ, מדפים נשלפים של חלק התצוגה, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA MC 125 PATISSERIE OS M

MISSOURI ENIGMA MC 125 PATISSERIE OS M

מקרר דלפק מיוחד למוצרים מתוקים ועוגות, יחידת קירור חיצונית, עומק 940 מ"מ, מדפים נשלפים של חלק התצוגה, קירור דינמי, מאווררים חסכוניים באנרגיה.

לדף המוצר
calback

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement