מקרר עוגות

אפשרויות סינון מוצרים:
יח' קירור חיצוניתמנוע יחידת הקירור הינו מחוץ ליחידה
יח' קירור פנימיתמנוע יחידת הקירור חלק בלתי נפרד מיחידת הקירור
SONATA AG 120 PATISSERIE OS A

מקרר עוגות SONATA AG 120 PATISSERIE OS A

דלפק מיוחד למוצרי ממתקים מתאים עם תוסף, עומק הוצאות טובין 880 מ"מ, מגשים נשלפים של חלק התצוגה, קירור דינמי, דוחף את הפאנל הקדמי עם זכוכית.

לדף המוצר
GEORGIA AG 120 PATISSERIE PS A

מקרר עוגות GEORGIA AG 120 PATISSERIE PS A

דלפק מיוחד למוצרי ממתקים. מתאים עם תוסף, עומק הוצאות טובין 860 מ"מ, מגשים נשלפים של חלק התצוגה, קירור דינמי. הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
SYMPHONY LUXE MG 120 PATISSERIE PS/T/T2 M

מקרר עוגות SYMPHONY LUXE MG 120 PATISSERIE PS/T/T2 M

דלפק מיוחד למוצרי ממתקים. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 985 מ"מ עבור PS, עצמי ו 990 מ"מ עבור T, T2, מגשים נשלפים של חלק התצוגה, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז או שכיבה והחזקה של זכוכית קדמית.

לדף המוצר
SYMPHONY MG 120 PATISSERIE PS/T/T2 M

מקרר עוגות SYMPHONY MG 120 PATISSERIE PS/T/T2 M

דלפק מיוחד למוצרי ממתקים. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 925 מ"מ ל- PS, עצמי ו- 990 מ"מ ל- T, T2, מגשים נשלפים של חלק התצוגה, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז.

לדף המוצר
MISSOURI SAPPHIRE MK 115 PATISSERIE PS M

מקרר עוגות MISSOURI SAPPHIRE MK 115 PATISSERIE PS M

דלפק מיוחד למוצרי ממתקים.מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 850 מ"מ, מגשים נשלפים של חלק התצוגה, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז.

לדף המוצר
MISSOURI MC 100 PATISSERIE СН SP A

מקרר עוגות MISSOURI MC 100 PATISSERIE СН SP A

דלפק מיוחד למוצרי ממתקים.מתאים עם תוסף, עומק הוצאות טובין 700 מ"מ, מגש נשלף של חלק התצוגה, קירור דינמי, זכוכית עליונה מחליקה.

לדף המוצר
MISSOURI MC 100 PATISSERIE PS/OS M/A

מקרר עוגות MISSOURI MC 100 PATISSERIE PS/OS M/A

דלפק מיוחד למוצרי ממתקים. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, עומק הוצאות טובין 700 מ"מ, מגשים נשלפים של חלק התצוגה, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז או דחיפת הפאנל הקדמי עם זכוכית, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
MISSOURI AC 120 PATISSERIE PS/OS A

מקרר עוגות MISSOURI AC 120 PATISSERIE PS/OS A

דלפק מיוחד למוצרי ממתקים. מתאים עם תוסף, עומק הוצאות טובין 930 מ"מ, מגשים נשלפים של חלק התצוגה, קירור דינמי, הרמה והחזקת זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 PATISSERIE PS/OS M

מקרר עוגות MISSOURI MC 120 PATISSERIE PS/OS M

דלפק מיוחד למוצרי ממתקים. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 930 מ"מ, מגשים נשלפים של חלק התצוגה, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז או דחיפת הפאנל הקדמי עם זכוכית, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 PATISSERIE PS/OS M/A – NEW

מקרר עוגות MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 PATISSERIE PS/OS M/A – NEW

דלפק מיוחד למוצרי ממתקים. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, עומק הוצאות טובין 870 מ"מ, מגשים נשלפים של חלק התצוגה, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 CHOCOLATE SELF M/A

מקרר עוגות MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 CHOCOLATE SELF M/A

דלפק מיוחד למוצרי ממתקים מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, מגש נשלף של חלק התצוגה, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, מאווררים חסכוניים באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 PATISSERIE PS M

מקרר עוגות MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 PATISSERIE PS M

דלפק מיוחד למוצרי ממתקים. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 950 מ"מ, מגשים נשלפים של חלק התצוגה, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA MC 125 PATISSERIE OS M

מקרר עוגות MISSOURI ENIGMA MC 125 PATISSERIE OS M

מקרר דלפק מיוחד למוצרי ממתקים. המקרר מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 940 מ"מ, מגשים נשלפים של חלק התצוגה, קירור דינמי, אופציה לדחוף את הלוח הקדמי עם זכוכית, מאווררים חסכוניים באנרגיה.

לדף המוצר
calback

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement