GEORGIA MG 115

אפשרויות סינון מוצרים:
יח' קירור חיצוניתמנוע יחידת הקירור הינו מחוץ ליחידה
יח' קירור פנימיתמנוע יחידת הקירור חלק בלתי נפרד מיחידת הקירור
SPHERE MG 115 FISH PS/SELF M

SPHERE MG 115 FISH PS/SELF M

דלפק מיוחד למכירות דגים על קרח, זמין גם בשירות עצמי, יחידת קירור חיצונית, עומק 760 מ"מ, קירור סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, נירוסטה.

לדף המוצר
SPHERE MG 115 CASCADE M

SPHERE MG 115 CASCADE M

דלפק שירות עצמי עם מדפים מדורגים, יחידת קירור חיצונית, קירור דינמי.

לדף המוצר
SPHERE MG 115 DELI PS M – ANGULAR ELEMENTS

SPHERE MG 115 DELI PS M – ANGULAR ELEMENTS

אלמט זוויתי, יחידת קירור חיצונית, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז.

לדף המוצר
SPHERE MG 115 DELI PS/SELF M

SPHERE MG 115 DELI PS/SELF M

מקרר דלפק עם זכוכית מעוגלת מספק נראות מעולה של תכולת המקרר, זמין גם לשירות עצמי, יחידת קירור חיצונית, עומק 905 מ"מ, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז.

לדף המוצר
calback

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement