MISSOURI MC 120

אפשרויות סינון מוצרים:
יח' קירור חיצוניתמנוע יחידת הקירור הינו מחוץ ליחידה
יח' קירור פנימיתמנוע יחידת הקירור חלק בלתי נפרד מיחידת הקירור
MISSOURI MC 120 CRYSTAL COMBI S M

MISSOURI MC 120 CRYSTAL COMBI S M

דלפק מיוחד לבשר טרי ותוספת תצוגה. יחידת קירור חיצונית, קירור דינמי, תאורת לד פנימית, כולל תיבת קירור נוספת, דלתות הזזה חסכוניות באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 CRYSTAL S M/A

MISSOURI MC 120 CRYSTAL S M/A

דלפק מיוחד לבשר טרי. יחידת קירור חיצונית לתצוגה חלקית ומתאים לתוסף, קירור דינמי, תאורת לד פנימית, דלתות הזזה חסכוניות באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 SUSHI/PIZZA COMBI L M

MISSOURI MC 120 SUSHI/PIZZA COMBI L M

דלפק מיוחד לבישול ומכירה של סושי או פיצה עם תוספת תצוגה עצמית. יחידת קירור חיצונית, קירור דינמי, אזור עבודה מנירוסטה, קופסת מגירות קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 SUSHI/PIZZA PP/PS/L/SELF M

MISSOURI MC 120 SUSHI/PIZZA PP/PS/L/SELF M

דלפק מיוחד לבישול ומכירה של סושי ופיצה עם תוספת תצוגה עצמית. יחידת קירור חיצונית, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז או דחיפת הפאנל הקדמי עם זכוכית, אזור עבודה מנירוסטה, תאורת לד פנימית, קופסת מגירות קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 COMBI L M

MISSOURI MC 120 COMBI L M

דלפק משולב מאפשר ביצוע מכירות בעזרת עוזר חנות או בשירות עצמי. יחידת קירור חיצונית, קירור דינמי, כולל תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 PATISSERIE СН SP M/A

MISSOURI MC 120 PATISSERIE СН SP M/A

דלפק מיוחד למוצרים מתוקים ועוגות. יחידת קירור חיצונית או פנימית, מגש נשלף של חלק התצוגה, קירור דינמי,

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 FISH PP/PS/SELF M/A

MISSOURI MC 120 FISH PP/PS/SELF M/A

דלפק מיוחד עבור מכירות דגים על קרח. זמין בשינוי עצמי לצורך שירות עצמי. יחידת קירור חיצונית או פנימית, עומק 880 מ"מ, קירור סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, מתחם פנימי מנירוסטה, שינויים: עם / בלי מגש קירור נוסף.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 MEAT PS M/A

MISSOURI MC 120 MEAT PS M/A

דלפק מיוחד למכירת בשר טרי. יחידת קירור חיצונית או פנימית, עומק 930 מ"מ, קירור סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, חלק תצוגה מנירוסטה, דלתות הזזה חסכוניות באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 LT PP/PS/SELF M

MISSOURI MC 120 LT PP/PS/SELF M

דלפק טמפרטורה נמוכה למוצרים קפואים. זמין גם לשירות עצמי. יחידת קירור חיצונית, עומק 850 מ"מ, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית או מדף בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 CASCADE M

MISSOURI MC 120 CASCADE M

דלפק שירות עצמי עם פריסת מוצרים מדורגת, יחידת קירור חיצונית' קירור דינמי, תאורת לד של מדפי תצוגה (אפשרות), שלוש או ארבעה מדפים עם עומקים שונים.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 DELI PP/PS/OS/SELF M – ANGULAR ELEMENTS

MISSOURI MC 120 DELI PP/PS/OS/SELF M – ANGULAR ELEMENTS

אלמנט זוויתי, יחידת קירור חיצונית, קירור דינמי, תאורת לד של מדפי חלקי תצוגה, מאווררים חסכוניים באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 ACCENT PS/P/SELF M

MISSOURI MC 120 ACCENT PS/P/SELF M

דלפק קידום מכירות עם תוף סיבובי לקבוצת מוצרים של מעדניות. זמין בשינוי עצמי לצורך שירות עצמי. יחידת קירור חיצונית, קירור דינמי, מאווררים חסכוניים באנרגיה, כולל תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 DELI CONVERTIBLE M

MISSOURI MC 120 DELI CONVERTIBLE M

דלפק להמרה מאפשר לבצע מכירות בעזרת נציגי החנות או בשירות עצמי. יחידת קירור חיצונית, עומק 900 מ"מ, קירור דינמי, מאווררים חסכוניים באנרגיה, כולל תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 DELI RS M

MISSOURI MC 120 DELI RS M

מקרר דלפק עם נראות מעולה ועיצוב מושקע,יחידת קירור חיצונית, עומק 900 מ"מ, קירור דינמי, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, כולל תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 DELI PS M

MISSOURI MC 120 DELI PS M

מקרר דלפק בעל נראות מעולה ועיצוב מושקע, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 DELI PP/SELF M

MISSOURI MC 120 DELI PP/SELF M

מקרר דלפק בעל נראות מעולה ועיצוב מושקע, זמין גם בשירות עצמי, קירור דינמי או סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, כולל תיבת קירור נוספת, מאווררים חסכוניים באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 DELI OS M

MISSOURI MC 120 DELI OS M

יחידת קירור חיצונית, עומק 900 מ"מ, קירור דינמי, קיפול זכוכית קדמי, מאווררים חסכוניים באנרגיה, כולל תיבת קירור נוספת, הגדרת התאורה האחורית ודלתות ההזזה כאופציה.

לדף המוצר
calback

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement