מקרר מעדניה / ויטרינה

אפשרויות סינון מוצרים:
יח' קירור חיצוניתמנוע יחידת הקירור הינו מחוץ ליחידה
יח' קירור פנימיתמנוע יחידת הקירור חלק בלתי נפרד מיחידת הקירור
MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 PICKLES PS/OS M/A – NEW

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 PICKLES PS/OS M/A – NEW

דלפק מיוחד למכירת חמוצים.מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת, הרמת גז או דחיפת הפאנל הקדמי עם זכוכית, אזור עבודה מנירוסטה, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
PRIMA AG 090 DELI A

מקרר מעדניה / ויטרינה PRIMA AG 090 DELI A

הדלפק חנויות בפורמט קטן. מתאים עם תוסף, עומק הוצאות טובין 605 מ"מ, קירור סטטי, דוחף את הפאנל הקדמי עם זכוכית, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
OPERA AG 100 DELI OS A

מקרר מעדניה / ויטרינה OPERA AG 100 DELI OS A

הדלפק חנויות בפורמט קטן. מתאים עם תוסף, עומק הוצאות טובין 750 מ"מ (קירור דינמי), 695 מ"מ (קירור סטטי), קירור דינמי או סטטי, דוחף את הפאנל הקדמי עם זכוכית, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
CAROLINA AG 110 DELI A

מקרר מעדניה / ויטרינה CAROLINA AG 110 DELI A

דלפק חנויות בפורמט קטן. מתאים עם תוסף, עומק הוצאות טובין 720 מ"מ, קירור סטטי, דוחף את הפאנל הקדמי עם זכוכית, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MINNESOTA AG 120 DELI OS A

מקרר מעדניה / ויטרינה MINNESOTA AG 120 DELI OS A

הדלפק חנויות בפורמט קטן. מתאים עם תוסף, עומק הוצאות טובין 905 מ"מ (קירור דינמי), 800 מ"מ (קירור סטטי), קירור דינמי או סטטי, דוחף זכוכית קדמית, קופסת קירור נוספת.

לדף המוצר
SONATA AG 120 DELI OS A – ANGULAR ELEMENTS

מקרר מעדניה / ויטרינה SONATA AG 120 DELI OS A – ANGULAR ELEMENTS

אלמנטים זוויתיים של Sonata AG 120 עם טווח מודלים המאפשרים קווי בנייה בכל מורכבות ומבנה. מתאים עם תוסף, עומק הוצאות טובין 905 מ"מ (קירור דינמי), 800 מ"מ (קירור סטטי), קירור דינמי או סטטי, דוחף את הפאנל הקדמי עם זכוכית, תיבת קירור נוספת

לדף המוצר
SONATA AG 120 DELI OS A

מקרר מעדניה / ויטרינה SONATA AG 120 DELI OS A

הדלפק עם נראות מעולה ועומק מרבי להוצאות סחורות. מתאים עם תוסף, עומק הוצאות טובין 905 מ"מ (קירור דינמי), 800 מ"מ (קירור סטטי), קירור דינמי או סטטי, דוחף את הפאנל הקדמי עם זכוכית, קופסת קירור נוספת.

לדף המוצר
GEORGIA AG 120 DELI PS A – ANGULAR ELEMENTS

מקרר מעדניה / ויטרינה GEORGIA AG 120 DELI PS A – ANGULAR ELEMENTS

עומק מרבי להוצאות סחורות. זמין גם לשירות עצמי.מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי או סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד תאנית פנימית, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
GEORGIA AG 120 DELI PS/SELF A

מקרר מעדניה / ויטרינה GEORGIA AG 120 DELI PS/SELF A

הדלפק עם נראות מעולה ועומק מרבי להוצאות סחורות. זמין בשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי או סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית ותיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
SPHERE MG 115 FISH PS/SELF M

מקרר מעדניה / ויטרינה SPHERE MG 115 FISH PS/SELF M

דלפק מיוחד למכירות דגים על קרח. זמין בשינוי עצמי לצורך שירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 760 מ"מ, קירור סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, מתחם פנימי מנירוסטה.

לדף המוצר
SPHERE MG 115 CASCADE M

מקרר מעדניה / ויטרינה SPHERE MG 115 CASCADE M

דלפק שירות עצמי עם פריסת סחורות מדורגים. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, שתי רמות של פריסת סחורות עם עומק שונה.

לדף המוצר
SPHERE MG 115 DELI PS M – ANGULAR ELEMENTS

מקרר מעדניה / ויטרינה SPHERE MG 115 DELI PS M – ANGULAR ELEMENTS

אלמנטים זוויתיים של טווח הדגם Sphere MG 115 המאפשרים קווי בנייה בכל מורכבות ומבנה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז.

לדף המוצר
SPHERE MG 115 DELI PS/SELF M

מקרר מעדניה / ויטרינה SPHERE MG 115 DELI PS/SELF M

הדלפק עם הזיגוג הכדורי מספק נראות מפורטת של הוצאות הסחורות. זמין בשינוי זכוכית עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 905 מ"מ, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז.

לדף המוצר
SYMPHONY DUOS AG 200 DELI SELF M/A

מקרר מעדניה / ויטרינה SYMPHONY DUOS AG 200 DELI SELF M/A

מונה דו חלקי עם סלילי קצה המאפשר לבנות אזור אי של שירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, עומק הוצאות טובין 850 מ"מ, קירור דינמי, עיוור לילה (אפשרות).

לדף המוצר
SYMPHONY LUXE MG 100 DELI PS/SELF/T/T2 M – ANGULAR ELEMENTS

מקרר מעדניה / ויטרינה SYMPHONY LUXE MG 100 DELI PS/SELF/T/T2 M – ANGULAR ELEMENTS

אלמנטים זוויתיים של טווח הדגמים MG 100 M המאפשרים קווי בנייה בכל מורכבות ומבנה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז או שכיבה והחזקה של זכוכית קדמית.

לדף המוצר
SYMPHONY LUXE MG 100 DELI T/T2 M

מקרר מעדניה / ויטרינה SYMPHONY LUXE MG 100 DELI T/T2 M

הדלפק עם זכוכית קדמית מוארת. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 800 מ"מ, קירור דינמי, שכיבה והחזקה של זכוכית קדמית.

לדף המוצר
SYMPHONY LUXE MG 100 DELI PS/SELF M

מקרר מעדניה / ויטרינה SYMPHONY LUXE MG 100 DELI PS/SELF M

הדלפק עם מבנה רדיאלי פותח על פי תקן אירופי קונבנציונאלי. זמין בשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 800 מ"מ, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז.

לדף המוצר
SYMPHONY LUXE NG 120 HEAT HS L

מקרר מעדניה / ויטרינה SYMPHONY LUXE NG 120 HEAT HS L

דלפק מיוחד למנות חמות. שמירה על טמפרטורה עם אדים חמים.

לדף המוצר
SYMPHONY LUXE MG 120 SUSHI/PIZZA COMBI L M

מקרר מעדניה / ויטרינה SYMPHONY LUXE MG 120 SUSHI/PIZZA COMBI L M

דלפק מיוחד לבישול ומכירה של סושי ופיצה עם תוספת תצוגה עצמית. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, קופסת מגירות קירור נוספת.

לדף המוצר
SYMPHONY LUXE MG 120 SUSHI/PIZZA L M

מקרר מעדניה / ויטרינה SYMPHONY LUXE MG 120 SUSHI/PIZZA L M

דלפק מיוחד לבישול ומכירה של סושי ופיצה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, קופסת מגירות קירור נוספת.

לדף המוצר
SYMPHONY LUXE MG 120 COMBI M

מקרר מעדניה / ויטרינה SYMPHONY LUXE MG 120 COMBI M

דלפק משולב מאפשר ביצוע מכירות בעזרת עוזר חנות ובשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
SYMPHONY LUXE MG 120 FISH PS/SELF/T/T2 M

מקרר מעדניה / ויטרינה SYMPHONY LUXE MG 120 FISH PS/SELF/T/T2 M

דלפק מיוחד עבור מכירות דגים על קרח. זמין בשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 850 מ"מ ל- PS, עצמי ו- 840 מ"מ ל- T, T2, קירור סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז או שכיבה והחזקה של זכוכית קדמית, מארז פנימי מנירוסטה.

לדף המוצר
SYMPHONY LUXE MG 120 CASCADE M

מקרר מעדניה / ויטרינה SYMPHONY LUXE MG 120 CASCADE M

דלפק שירות עצמי עם פריסת סחורות מדורגים. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, שלוש או ארבע רמות של פריסת סחורות עם עומק שונה.

לדף המוצר
SYMPHONY LUXE MG 120 DELI PS/SELF/T/T2 M – ANGULAR ELEMENTS

מקרר מעדניה / ויטרינה SYMPHONY LUXE MG 120 DELI PS/SELF/T/T2 M – ANGULAR ELEMENTS

אלמנטים זוויתיים של טווח הדגמים MG 120 M המאפשרים קווי בנייה בכל מורכבות ומבנה.מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז או שכיבה והחזקה של זכוכית קדמית.

לדף המוצר
SYMPHONY LUXE MG 120 DELI T/T2 M

מקרר מעדניה / ויטרינה SYMPHONY LUXE MG 120 DELI T/T2 M

דלפק עם זכוכית קדמית מוארת. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 960 מ"מ, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז.

לדף המוצר
SYMPHONY LUXE MG 120 DELI PS/SELF M

מקרר מעדניה / ויטרינה SYMPHONY LUXE MG 120 DELI PS/SELF M

הדלפק עם מבנה רדיאלי ועומק מרבי להוצאת סחורות. זמין בשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 960 מ"מ, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
SYMPHONY MG 100 DELI PS/T/T2 M/А – ANGULAR ELEMENTS

מקרר מעדניה / ויטרינה SYMPHONY MG 100 DELI PS/T/T2 M/А – ANGULAR ELEMENTS

אלמנטים זוויתיים של טווח הדגמים Symphony MG 100 M / A המאפשרים קווי בנייה בכל מורכבות ומבנה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז או שכיבה והחזקה של זכוכית קדמית.

לדף המוצר
SYMPHONY MG 100 DELI T/T2 M/А

מקרר מעדניה / ויטרינה SYMPHONY MG 100 DELI T/T2 M/А

הדלפק עם זכוכית קדמית מוארת. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, עומק הוצאות טובין 800 מ"מ, קירור דינמי, הרמה והחזקה של הזכוכית הקדמית.

לדף המוצר
SYMPHONY MG 100 DELI OS M/А

מקרר מעדניה / ויטרינה SYMPHONY MG 100 DELI OS M/А

הדלפק בעל המבנה הרדיאלי פותח על פי תקן אירופי קונבנציונאלי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, עומק הוצאות טובין 800 מ"מ, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת פרופיל אלומיניום, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
SYMPHONY MG 100 DELI PS/SELF M/А

מקרר מעדניה / ויטרינה SYMPHONY MG 100 DELI PS/SELF M/А

הדלפק בעל המבנה הרדיאלי פותח על פי תקן אירופי קונבנציונאלי. זמין בשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, עומק הוצאות טובין 800 מ"מ, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
SYMPHONY AG 120 FISH SELF A

מקרר מעדניה / ויטרינה SYMPHONY AG 120 FISH SELF A

דלפק מיוחד עבור מכירות דגים על קרח. זמין בשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי.מצויד בתוסף, עומק הוצאות טובין 850 מ"מ, קירור סטטיסטי, מארז פנימי מנירוסטה.

לדף המוצר
SYMPHONY AG 120 LT PS A

מקרר מעדניה / ויטרינה SYMPHONY AG 120 LT PS A

דלפק טמפרטורה נמוכה למוצרים קפואים. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 910 מ"מ, קירור דינמי, הרמה והחזקה של הזכוכית הקדמית או שכיבה והחזקה של הזכוכית הקדמית.

לדף המוצר
SYMPHONY NG 120 HEAT BM L/SELF

מקרר מעדניה / ויטרינה SYMPHONY NG 120 HEAT BM L/SELF

דלפק מיוחד למנות חמות.שמירה על טמפרטורה עם אדים חמים.

לדף המוצר
SYMPHONY MG 120 SUSHI/PIZZA COMBI L M/A

מקרר מעדניה / ויטרינה SYMPHONY MG 120 SUSHI/PIZZA COMBI L M/A

דלפק מיוחד לבישול ומכירה של סושי ופיצה עם תוספת עצמית לתצוגה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, קופסת מגירות קירור נוספת.

לדף המוצר
SYMPHONY MG 120 SUSHI/PIZZA L M

מקרר מעדניה / ויטרינה SYMPHONY MG 120 SUSHI/PIZZA L M

דלפק מיוחד לבישול ומכירה של סושי ופיצה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, קופסת מגירות קירור נוספת.

לדף המוצר
SYMPHONY MG 120 COMBI OS M

מקרר מעדניה / ויטרינה SYMPHONY MG 120 COMBI OS M

דלפק משולב מאפשר ביצוע מכירות בעזרת עוזר חנות ובשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
SYMPHONY MG 120 FISH PS/OS/SELF/T/T2 M/A

מקרר מעדניה / ויטרינה SYMPHONY MG 120 FISH PS/OS/SELF/T/T2 M/A

דלפק מיוחד עבור מכירות דגים על קרח. זמין גם לשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז או אופטיקה ואחיזה של זכוכית קדמית בעזרת פרופילי אלומיניום, עשוי מנירוסטה.

לדף המוצר
SYMPHONY MG 120 LT PS/SELF/T/T2 M

מקרר מעדניה / ויטרינה SYMPHONY MG 120 LT PS/SELF/T/T2 M

דלפק טמפרטורה נמוכה למוצרים קפואים. זמין בשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 910 מ"מ, קירור דינמי, הרמה והחזקה של הזכוכית הקדמית או שכיבה והחזקה של הזכוכית הקדמית.

לדף המוצר
SYMPHONY MG 120 CASCADE M

מקרר מעדניה / ויטרינה SYMPHONY MG 120 CASCADE M

דלפק שירות עצמי עם פריסת סחורות מדורגים.מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תיבת קירור נוספת, שלוש או ארבע רמות של פריסת סחורות עם עומק שונה.

לדף המוצר
SYMPHONY MG 120 DELI PS/OS/SELF/T/T2 M – ANGULAR ELEMENTS

מקרר מעדניה / ויטרינה SYMPHONY MG 120 DELI PS/OS/SELF/T/T2 M – ANGULAR ELEMENTS

הדלפק מפותח על פי תקן אירופי קונבנציונאלי. זמין בשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת,קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת פרופילי אלומיניום, תאורת לד פנימית, שינויים: עם / בלי תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
SYMPHONY MG 120 DELI CONVERTIBLE M

מקרר מעדניה / ויטרינה SYMPHONY MG 120 DELI CONVERTIBLE M

הדלפק מפותח על פי תקן אירופי קונבנציונאלי. זמין בשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 960 מ"מ, קירור דינמי, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
SYMPHONY MG 120 DELI T/T2 M

מקרר מעדניה / ויטרינה SYMPHONY MG 120 DELI T/T2 M

הדלפק מפותח על פי תקן אירופי קונבנציונאלי. זמין בשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 960 מ"מ, קירור דינמי, הרמה והחזקה של הזכוכית הקדמית, תאורת לד פנימית, שינויים: עם / בלי תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
SYMPHONY MG 120 DELI OS M

מקרר מעדניה / ויטרינה SYMPHONY MG 120 DELI OS M

הדלפק אשר יוצר ע"פ תקן אירופאי. זמין גם לשירות עצמי. קירור דינמי או סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת פרופילי אלומיניום, תאורת לד פנימית, שינויים: עם / בלי תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
SYMPHONY MG 120 DELI PS/SELF M

מקרר מעדניה / ויטרינה SYMPHONY MG 120 DELI PS/SELF M

הדלפק מפותח על פי תקן אירופי קונבנציונאלי. זמין בשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 960 מ"מ, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, שינויים: עם / בלי תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI SAPPHIRE AK 115 DELI PS/SELF A – ANGULAR ELEMENTS

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI SAPPHIRE AK 115 DELI PS/SELF A – ANGULAR ELEMENTS

אלמנטים זוויתיים של ספיר AK 115 בטווח מודלים המאפשר קווי בנייה בכל מורכבות ומבנה. מתאים עם תוסף, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
MISSOURI SAPPHIRE AK 115 DELI PS/SELF A

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI SAPPHIRE AK 115 DELI PS/SELF A

הדלפק מפותח על פי תקן אירופי קונבנציונאלי. זמין בשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי. מתאים עם תוסף, עומק הוצאות טובין 845 מ"מ, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI SAPPHIRE MK 115 DELI PS/OS/SELF M – ANGULAR ELEMENTS

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI SAPPHIRE MK 115 DELI PS/OS/SELF M – ANGULAR ELEMENTS

אלמנטים זוויתיים של טווח המודל של ספיר MK 115 M המאפשרים קווי בנייה בכל מורכבות ומבנה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז או דחיפת הפאנל הקדמי עם זכוכית, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
MISSOURI SAPPHIRE MK 115 DELI OS M

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI SAPPHIRE MK 115 DELI OS M

מבנה הדלפק הוא שילוב של צורות ישרות ורדיאליות של זיגוג וגוף. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 845 מ"מ, קירור דינמי, דוחף את הפאנל הקדמי עם זכוכית, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI SAPPHIRE MK 115 DELI PS/SELF M

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI SAPPHIRE MK 115 DELI PS/SELF M

מבנה הדלפק הוא שילוב של צורות ישרות ורדיאליות של זיגוג וגוף. זמין בשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 845 מ"מ, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 100 SUSHI/PIZZA HEAT L A

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI MC 100 SUSHI/PIZZA HEAT L A

דלפק מיוחד לבישול ומכירה של סושי ופיצה.מתאים עם תוסף, קירור דינמי, תיבת קירור נוספת, גוף חימום אינפרא אדום קרמי לשמירה על טמפרטורה של ארוחות מוכנות.

לדף המוצר
MISSOURI MC 100 SUSHI/PIZZA L M/A

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI MC 100 SUSHI/PIZZA L M/A

דלפק מיוחד לבישול ומכירה של סושי ופיצה.מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור דינמי, אזור עבודה מנירוסטה, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 100 DELI PP/PS/SELF M/A – ANGULAR ELEMENTS

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI MC 100 DELI PP/PS/SELF M/A – ANGULAR ELEMENTS

אלמנטים זוויתיים של טווח המודל MC 100 M / A מאפשרים קווי בנייה בכל מורכבות ומבנה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, שינויים: עם / בלי תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 100 DELI PS M/A

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI MC 100 DELI PS M/A

הדלפק בעל נראות מעולה ועיצוב מושקע. קירור דינמי או סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 100 DELI PP/SELF M/A

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI MC 100 DELI PP/SELF M/A

הדלפק בעל נראות מעולה ועיצוב מושקע.זמין גם לשירות עצמי, קירור דינמי או סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI AC 120 CRYSTAL A

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI AC 120 CRYSTAL A

דלפק מיוחד לבשר טרי במכירות בשר. מתאים עם תוסף, קירור דינמי, תאורת לד תאנית פנימית.

לדף המוצר
MISSOURI AG 120 FRESH BAR A

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI AG 120 FRESH BAR A

דלפק למכירת משקאות ומיצים טריים.מתאים עם תוסף, קירור דינמי, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI AC 120 SUSHI/PIZZA COMBI L A

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI AC 120 SUSHI/PIZZA COMBI L A

דלפק מיוחד לבישול ומכירה של סושי ופיצה עם תוספת עצמית לתצוגה.מתאים עם תוסף, קירור דינמי, אזור עבודה מנירוסטה, קופסת מגירות קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI AC 120 COMBI L A

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI AC 120 COMBI L A

דלפק משולב מאפשר ביצוע מכירות בעזרת עוזר חנות או בשירות עצמי.מתאים עם תוסף, קירור דינמי.

לדף המוצר
MISSOURI AC 120 CASCADE A

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI AC 120 CASCADE A

דלפק שירות עצמי עם פריסת סחורות מדורגים.מתאים עם תוסף, קירור דינמי, תאורת לד של מדפי חלקי תצוגה (אפשרות), שלוש או ארבע רמות של פריסת סחורות עם עומק שונה.

לדף המוצר
MISSOURI AC 120 FISH PP/PS/SELF A

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI AC 120 FISH PP/PS/SELF A

דלפק מיוחד למכירת דגים על קרח. זמין בשינוי עצמי לצורך שירות עצמי. מתאים עם תוסף, עומק הוצאות טובין 880 מ"מ, קירור סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, מארז פנימי מנירוסטה, שינויים: עם / בלי תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI AC 120 MEAT PS A

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI AC 120 MEAT PS A

דלפק מיוחד למכירת בשר טרי. מתאים עם תוסף, עומק הוצאות טובין 930 מ"מ, קירור סטטי, הרמה והחזקת זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, חלק תצוגה מנירוסטה, דלתות הזזה חסכוניות באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI АC 120 DELI PP/PS/SELF A – ANGULAR ELEMENTS

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI АC 120 DELI PP/PS/SELF A – ANGULAR ELEMENTS

אלמנטים זוויתיים בטווח המודל של AC 120 המאפשרים קווי בנייה בכל מורכבות ומבנה.מתאים עם תוסף, קירור דינמי או סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, תיבת קירור נוספת

לדף המוצר
MISSOURI АC 120 DELI RS A

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI АC 120 DELI RS A

הדלפק בעל נראות מעולה ועיצוב מושקע.מתאים עם תוסף, עומק הוצאות מוצרים 900 מ"מ (קירור דינמי), 775 מ"מ (קירור סטטי), קירור דינמי או סטטי, פתח לוח קדמי עם זכוכית הצידה, תאורת לד פנימית, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI АC 120 DELI PS A/M

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI АC 120 DELI PS A/M

הדלפק בעל נראות מעולה ועיצוב מושקע.מתאים עם תוסף, עומק הוצאות מוצרים 900 מ"מ (קירור דינמי), 775 מ"מ (קירור סטטי), קירור דינמי או סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI АC 120 DELI PP/SELF A

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI АC 120 DELI PP/SELF A

הדלפק בעל נראות מעולה ועיצוב מושקע. זמין בשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי.מתאים עם תוסף, עומק הוצאות מוצרים 900 מ"מ (קירור דינמי), 775 מ"מ (קירור סטטי), קירור דינמי או סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 CRYSTAL COMBI S M

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI MC 120 CRYSTAL COMBI S M

דלפק מיוחד לבשר טרי ותוספת חלקית לתצוגה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד פנימית, תיבת קירור נוספת, דלתות הזזה חסכוניות באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 CRYSTAL S M/A

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI MC 120 CRYSTAL S M/A

דלפק מיוחד לבשר טרי.מתחבר למערכת הקירור המרוחקת לתצוגה חלקית ומתאים לתוסף, קירור דינמי, תאורת לד פנימית, דלתות הזזה חסכוניות באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 SUSHI/PIZZA COMBI L M

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI MC 120 SUSHI/PIZZA COMBI L M

דלפק מיוחד לבישול ומכירה של סושי או פיצה עם תוספת תצוגה עצמית. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, אזור עבודה מנירוסטה, קופסת מגירות קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 SUSHI/PIZZA PP/PS/L/SELF M

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI MC 120 SUSHI/PIZZA PP/PS/L/SELF M

דלפק מיוחד לבישול ומכירה של סושי ופיצה עם תוספת תצוגה עצמית. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז או דחיפת הפאנל הקדמי עם זכוכית, אזור עבודה מנירוסטה, תאורת לד פנימית, קופסת מגירות קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 COMBI L M

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI MC 120 COMBI L M

דלפק משולב מאפשר ביצוע מכירות בעזרת עוזר חנות או בשירות עצמי.מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 PATISSERIE СН SP M/A

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI MC 120 PATISSERIE СН SP M/A

דלפק מיוחד למוצרי ממתקים. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, מגש נשלף של חלק התצוגה, קירור דינמי, דוחף את הפאנל הקדמי עם זכוכית.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 FISH PP/PS/SELF M/A

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI MC 120 FISH PP/PS/SELF M/A

דלפק מיוחד עבור מכירות דגים על קרח. זמין בשינוי עצמי לצורך שירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, עומק הוצאות טובין 880 מ"מ, קירור סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, מתחם פנימי מנירוסטה, שינויים: עם / בלי מגש קירור נוסף.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 MEAT PS M/A

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI MC 120 MEAT PS M/A

דלפק מיוחד למכירת בשר טרי.מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, עומק הוצאות טובין 930 מ"מ, קירור סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, חלק תצוגה מנירוסטה, דלתות הזזה חסכוניות באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 LT PP/PS/SELF M

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI MC 120 LT PP/PS/SELF M

דלפק טמפרטורה נמוכה למוצרים קפואים. זמין בשינוי זכוכית עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 850 מ"מ, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית או מדף בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 CASCADE M

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI MC 120 CASCADE M

דלפק שירות עצמי עם פריסת סחורות מדורגים. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת' קירור דינמי, תאורת לד של מדפי חלקי תצוגה (אפשרות), שלוש או ארבע רמות של פריסת סחורות עם עומק שונה.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 DELI PP/PS/OS/SELF M – ANGULAR ELEMENTS

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI MC 120 DELI PP/PS/OS/SELF M – ANGULAR ELEMENTS

אלמנטים זוויתיים של טווח המודל של MC 120 M המאפשרים קווי בנייה בכל מורכבות ומבנה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד של מדפי חלקי תצוגה, מאווררים חסכוניים באנרגיה, שינויים: עם / בלי תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 ACCENT PS/P/SELF M

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI MC 120 ACCENT PS/P/SELF M

דלפק קידום מכירות עם תוף סיבובי לקבוצת מוצרים של מעדניות. זמין בשינוי עצמי לצורך שירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, מאווררים חסכוניים באנרגיה, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 DELI CONVERTIBLE M

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI MC 120 DELI CONVERTIBLE M

דלפק להמרה מאפשר לבצע מכירות בעזרת עוזר חנות או בשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 900 מ"מ, קירור דינמי, מאווררים חסכוניים באנרגיה, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 DELI RS M

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI MC 120 DELI RS M

הדלפק עם לראות מעולה ולעיצוב מושקע. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 900 מ"מ, קירור דינמי, דוחף את הפאנל הקדמי עם זכוכית, תאורת לד תאנית פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 DELI PS M

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI MC 120 DELI PS M

הדלפק בעל נראות מעולה ועיצוב מושקע. קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, שינויים: עם / בלי תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 DELI PP/SELF M

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI MC 120 DELI PP/SELF M

הדלפק בעל נראות מעולה ועיצוב מושקע. זמין בשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי.קירור דינמי או סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, תיבת קירור נוספת, מאווררים חסכוניים באנרגיה, שינויים: עם / בלי תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI MC 120 DELI OS M

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI MC 120 DELI OS M

הדלפק עם זיגוג פנורמי ללא ליבות למראה טובין של הסחורה.מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 900 מ"מ, קירור דינמי, קיפול זכוכית קדמי, מאווררים חסכוניים באנרגיה, תיבת קירור נוספת, הגדרת התאורה האחורית ודלתות ההזזה כאופציה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND NC 115 GRILL PS/OS – NEW

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI COLD DIAMOND NC 115 GRILL PS/OS – NEW

דלפק מיוחד לגריל. תחזוקת טמפרטורה נוספת, שמירה על טמפרטורה עם IR עליון ואדים חמים, איסוף שומן, הרמה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז או דחיפת הפאנל הקדמי עם זכוכית.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND NC 115 HEAT BM PS/OS – NEW

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI COLD DIAMOND NC 115 HEAT BM PS/OS – NEW

דלפק מיוחד למנות חמות. שמירה על טמפרטורה עם IR עליון ואדים חמים, אזור עבודה מנירוסטה ואמבטיה פנימית, הרמה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז או דחיפת הפאנל הקדמי עם זכוכית.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 CRYSTAL COMBI S M/A

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 CRYSTAL COMBI S M/A

דלפק מיוחד לבשר טרי במכירות בשר ותוספת חלקית לתצוגה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת לתצוגה חלקית ומתאים עם תוסף למארז העליון, קירור סטטי - מתחם עליון, קירור דינמי - חלק עצמי לתצוגה, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 PIZZA PS/OS M/A – NEW

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 PIZZA PS/OS M/A – NEW

דלפק מיוחד לבישול ומכירה של פיצה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת, הרמת גז או דחיפת הפאנל הקדמי עם זכוכית, אזור עבודה מנירוסטה, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, תיבת קירור נשלפת נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 FISH SELF M/A – ANGULAR ELEMENTS

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 FISH SELF M/A – ANGULAR ELEMENTS

דלפק זוויתי מיוחד עם מגש קירור נוסף למכירות דגים על קרח בשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, מתחם פנימי מנירוסטה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 FISH PS M/A – NEW

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 FISH PS M/A – NEW

דלפק מיוחד עם מגש קירור נוסף למכירות דגים על קרח. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, עומק הוצאות טובין 870 מ"מ, קירור סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, מתחם פנימי מנירוסטה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 MEAT PS M/A

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 MEAT PS M/A

דלפק מיוחד למכירת בשר טרי.מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, עומק הוצאות טובין 930 מ"מ, קירור סטטי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, חלק תצוגה מנירוסטה, דלתות הזזה חסכוניות באנרגיה, מגש קירור נוסף.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 LT PS M/A – NEW

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 LT PS M/A – NEW

דלפק טמפרטורה נמוכה למוצרים קפואים. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 CASCADE M/A

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 CASCADE M/A

דלפק שירות עצמי עם שלוש דרגות עומק שונות לפריסת סחורות. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור דינמי, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, שלוש רמות של פריסת סחורות עם עומק שונה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 PS/OS/SELF M/A – ANGULAR ELEMENTS

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 PS/OS/SELF M/A – ANGULAR ELEMENTS

אלמנטים זוויתיים של טווח הדגמים MC 115 M של יהלום קר המפותחים בזגוגיות רדיאלית ופלחית. קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז או דחיפת הפאנל הקדמי עם זכוכית, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 ACCENT M/A – NEW

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 ACCENT M/A – NEW

דלפק קידום מכירות עם תוף סיבובי לקבוצת מוצרים של מעדניות מאפשר לבצע מכירות בשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, קירור דינמי, מאווררים חסכוניים באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 DELI CONVERTIBLE M/A – NEW

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 DELI CONVERTIBLE M/A – NEW

דלפק להמרה המאפשר לבצע מכירות בעזרת עוזר חנות או בשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, עומק הוצאות טובין 845 מ"מ, קירור דינמי, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 DELI OS M/A

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 DELI OS M/A

הדלפק מפותח על פי תקן אירופי קונבנציונאלי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, עומק הוצאות טובין 845 מ"מ, קירור דינמי, דוחף את הפאנל הקדמי עם זכוכית, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 DELI PS/SELF M/A – NEW

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI COLD DIAMOND MC 115 DELI PS/SELF M/A – NEW

הדלפק מפותח על פי תקן אירופי קונבנציונאלי. זמין בשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, עומק הוצאות טובין 845 מ"מ ל- PS או 870 ל- PS 2, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 CRYSTAL COMBI S M/A

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 CRYSTAL COMBI S M/A

דלפק מיוחד לבשר טרי במכירות בשר ותוספת חלקית לתצוגה. מתחבר למערכת קירור מרוחקת עבור חלקי תצוגה עצמית ומתאים עם תוסף לחלק תצוגת מארז עליון, קירור סטטי - מתחם עליון, קירור דינמי - חלק עצמי לתצוגה, תאורת לד פנימית, קופסת מגירות קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 SUSHI/PIZZA PS/SELF M

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 SUSHI/PIZZA PS/SELF M

דלפק מיוחד לבישול ומכירה של סושי ופיצה. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, אזור עבודה מנירוסטה, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, קופסת מגירות קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 CASCADE M – ANGULAR ELEMENTS

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 CASCADE M – ANGULAR ELEMENTS

אלמנט זוויתי לשירות עצמי עם פריסת מוצרים מדורגים. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, תאורת לד של מדפי חלקי תצוגה (אפשרות), מאווררים חסכוניים באנרגיה, תיבת קירור נוספת, שלוש רמות של פריסת סחורות עם עומק שונה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 CASCADE M

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 CASCADE M

דלפק שירות עצמי עם פריסת סחורות מדורגים. קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד של מדפי חלקי תצוגה (כאופציה), מאווררים חסכוניים באנרגיה, תיבת קירור נוספת, שלוש או ארבע רמות של פריסת סחורות עם עומק שונה.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 ACCENT PS/P/SELF M

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 ACCENT PS/P/SELF M

דלפק קידום מכירות עם תוף סיבובי לקבוצת מוצרים של מעדניות. זמין בשינוי עצמי לצורך שירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 960 מ"מ, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 DELI CONVERTIBLE M

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 DELI CONVERTIBLE M

דלפק להמרה המאפשר לבצע מכירות בעזרת עוזר חנות או בשירות עצמי. הדלפק מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 960 מ"מ, קירור דינמי, מאווררים חסכוניים באנרגיה, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 DELI PS/SELF M – ANGULAR ELEMENTS

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI COLD DIAMOND MC 125 DELI PS/SELF M – ANGULAR ELEMENTS

אלמנטים זוויתיים של טווח הדגם MC 125 של מקרר קר המאפשרים קווי בנייה בכל מורכבות ומבנה. קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, שינוי: עם / בלי תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI СOLD DIAMOND MC 125 DELI PS/SELF M

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI СOLD DIAMOND MC 125 DELI PS/SELF M

הדלפק עם נראות מעולה ועומק מקסימלי להוצאות סחורות. זמין בשינוי זכוכית עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 960 מ"מ, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, תאורת לד פנימית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, שינוי: עם / בלי תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA NC 125 GRILL OS/SELF

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI ENIGMA NC 125 GRILL OS/SELF

דלפק ניטרלי למכירת מזון בגריל.דוחף את הפאנל הקדמי עם זכוכית.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA NC 125 HEAT HT OS/SELF

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI ENIGMA NC 125 HEAT HT OS/SELF

דלפק מיוחד למנות חמות. משטח ברזל עם חימום, אזור עבודה מנירוסטה ואמבטיה פנימית, דוחף את הפאנל הקדמי עם זכוכית.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA NC 125 HEAT HS OS

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI ENIGMA NC 125 HEAT HS OS

דלפק מיוחד למנות חמות. משטח שיש עם חימום, אזור עבודה מנירוסטה ואמבטיה פנימית, דוחף את הפאנל הקדמי עם זכוכית.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA NC 125 HEAT DS OS

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI ENIGMA NC 125 HEAT DS OS

דלפק מיוחד למנות חמות. שמירה על טמפרטורה עם אוויר חם, אזור עבודה מנירוסטה ואמבטיה פנימית, דוחף את הלוח הקדמי עם זכוכית.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA NC 125 HEAT BM OS

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI ENIGMA NC 125 HEAT BM OS

דלפק מיוחד למנות חמות. שמירה על טמפרטורה עם אדים חמים, אזור עבודה מנירוסטה ואמבטיה פנימית, דוחף את הלוח הקדמי עם זכוכית.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA MC 125 CRYSTAL COMBI S M/A

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI ENIGMA MC 125 CRYSTAL COMBI S M/A

מקרר דלפק מיוחד לבשר טרי במכירות בשר ותוספת תצוגה חלקית. המקרר מתחבר למערכת הקירור המרוחקת עבור חלקי תצוגה עצמית ומתאים עם תוסף למארז העליון, קירור סטטי - מתחם עליון, קירור דינמי - חלק עצמי לתצוגה, תאורת לד פנימית.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA MC 125 SUSHI/PIZZA COMBI L M

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI ENIGMA MC 125 SUSHI/PIZZA COMBI L M

מקרר דלפק מיוחד לבישול ומכירה של סושי ופיצה עם תוספת תצוגה עצמית. המקרר מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, אזור עבודה מנירוסטה, מאווררים חסכוניים באנרגיה, קופסת מגירות קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA MC 125 SUSHI/PIZZA COMBI L M

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI ENIGMA MC 125 SUSHI/PIZZA COMBI L M

מקרר דלפק מיוחד לבישול ומכירה של סושי ופיצה עם תוספת תצוגה עצמית. המקרר מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, אזור עבודה מנירוסטה, מאווררים חסכוניים באנרגיה, קופסת מגירות קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA MC 125 SUSHI/PIZZA OS M

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI ENIGMA MC 125 SUSHI/PIZZA OS M

מקרר דלפק מיוחד לבישול ומכירה של סושי ופיצה. המקרר מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, דוחף את הלוח הקדמי עם זכוכית, אזור עבודה מנירוסטה, מאווררים חסכוניים באנרגיה, קופסת מגירות קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA MC 125 CHOCOLATE M/A

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI ENIGMA MC 125 CHOCOLATE M/A

מקרר דלפק מיוחד למוצרי ממתקים המקרר מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, מגש נשלף של חלק מהתצוגה, קירור דינמי, הרמה והחזקה של זכוכית קדמית בעזרת מערכת הרמת גז, מאווררים חסכוניים באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA MC 125 MEAT OS M/A

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI ENIGMA MC 125 MEAT OS M/A

מקרר דלפק מיוחד למכירת בשר טרי. המקרר מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 970 מ"מ, קירור סטטי, אופציה לדחוף את הלוח הקדמי עם זכוכית, חלק מהתצוגה מנירוסטה, דלתות הזזה חסכוניות באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA NC 125 ICE OS/SELF

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI ENIGMA NC 125 ICE OS/SELF

מקרר דלפק ניטרלי לדגים טריים או לבשר במכירות קרח. אופציה לשינוי עצמי לצורך שירות עצמי. המקרר דוחף את הלוח הקדמי עם זכוכית, אמבטיה פנימית מנירוסטה.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA MC 125 DELI OS/SELF M – ANGULAR ELEMENTS

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI ENIGMA MC 125 DELI OS/SELF M – ANGULAR ELEMENTS

למקרר יש אלמנטים זוויתיים של טווח המודולים MC 125 M המאפשרים קווי בנייה בכל מורכבות ומבנה. זמין בשינוי זכוכית עצמי לשירות עצמי.המקרר מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, בעל אפשרות לדחוף את הפאנל הקדמי עם זכוכית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA MC 125 FISH OS/SELF M/A

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI ENIGMA MC 125 FISH OS/SELF M/A

מקרר דלפק מיוחד עם מגש קירור נוסף למכירות דגים על קרח. אופציה לזמינות בשינוי עצמי לצורך שירות עצמי. מתחבר למערכת הקירור המרוחקת או מתאים לתוסף, עומק הוצאות טובין 950 מ"מ, קירור סטטי, מאפשר לדחוף את הפאנל הקדמי עם זכוכית, מארז פנימי מנירוסטה.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA MC 125 CASCADE M – ANGULAR ELEMENTS

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI ENIGMA MC 125 CASCADE M – ANGULAR ELEMENTS

מקרר בעל אלמנט זוויתי לשירות עצמי עם פריסה מדורגת של מוצרים המקרר מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, קירור דינמי, מדפים מחולקים לתצוגה באמצעות תאורת LED, מאווררים חסכוניים באנרגיה.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA MC 125 CASCADE M

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI ENIGMA MC 125 CASCADE M

מקרר לשירות עצמי עם פריסה מדורגת של הסחורות. המקרר מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, בעל קירור דינמי, מדפים מחולקים לתצוגה תאורת LED, מאווררים חסכוניים באנרגיה, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
MISSOURI ENIGMA MC 125 DELI OS/SELF M

מקרר מעדניה / ויטרינה MISSOURI ENIGMA MC 125 DELI OS/SELF M

המקרר מגיע עם זיגוג פנורמי ללא ליבות ומנורת כיפה שמאפשרת לראות את הסחורות בצורה ברורה. המקרר מתחבר למערכת הקירור המרוחקת, עומק הוצאות טובין 960 מ"מ, קירור דינמי, דוחף את הפאנל הקדמי עם זכוכית, מאווררים חסכוניים באנרגיה, תיבת קירור נוספת.

לדף המוצר
calback

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement